avgust 2019

Informatika – nastop z inovacijo 9. oktobra 2019

Spoštovani,

Srečate nas lahko 9. oktobra, ko bomo naš primer inovacije »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij« predstavili na 11. »Think-tank« srečanju inovativnih na področju energetike Inovacija energetike ’19, in se z njim potegovali za nagrado za najboljšo inovacijo po mnenju občinstva. Primer bo predstavil sodelavec dr. Andrej Bregar.

Če tudi vas zanima srečanje vodilnih deležnikov energetike, ki izpostavljajo vrednost inovacij, se lahko organizatorjem prijavite tukaj.

Nasvidenje kmalu.

Informatika, nastop na srečanju Inovacija energetike ’19

 

 

 

Predavanje o inovativnih modelih kibernetske varnosti za industrijo 4.0

V juniju in juliju 2019 je dr. Andrej Bregar izvedel predavanja na treh znanstvenih konferencah v tujini. Na konferenci TAKE 2019 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, https://www.take-conference2019.com/), ki je potekala med 3. in 5. julijem na Dunaju, sta z dr. Cirilom Kafolom predstavila inovativen, celovit in sistematičen pristop k vzpostavitvi mehanizmov kibernetske varnosti v poslovnih modelih in procesih za industrijo 4.0, pri čemer sta obravnavala tudi vidike, ki so ključni za elektroenergetski sektor.

Kot predavatelj je dr. Andrej Bregar sodeloval še na dveh uveljavljenih mednarodnih konferencah, na katerih je predstavil rezultate raziskav s področja sistemov za podporo odločanju, in sicer na konferencah MCDM 2019 (25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, https://mcdm2019.org/) ter EURO 2019 (30th European Conference on Operational Research, https://www.euro2019dublin.com/). Zlasti za slednjo velja, da gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society). Konferenca se v veliki meri dotika tudi najaktulnejših izzivov elektroenergetskih omrežij in sistemov na evropski in svetovni ravni.

junij 2019

Projekt iRačun

Naziv in cilj/namen naložbe: Razvoj sistema in platforme za izdajo integralnega računa za različne javne storitve (iRačun)

Namen projekta je razviti inovativno rešitev na področju informacijske tehnologije, ki bo poenostavila in optimizirala obračunski del poslovanja podjetjem, ki delujejo na področju dobave energentov, komunalnih storitev in vode ter hkrati prinašala stroškovne prihranke za gospodinjstva z izdajo enotne položnice.

Višina celotnih stroškov operacije: 955.715,00 EUR; Višina sofinanciranja: 336.465,97 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

april 2019

Predavanja na konferencah in objave člankov v strokovnih publikacijah

Dr. Andrej Bregar je v marcu in aprilu 2019 predaval na dveh aktualnih nacionalnih strokovnih konferencah s področij informacijskih tehnologij in energetike. 20. marca se je kot govorec udeležil dogodka Blockchain in nove tehnologije v energetiki ’19 (http://www.prosperia.si/blockchain-v-energetiki-19/govorci/), ki ga je drugo leto zapored organiziralo podjetje Prosperia. Predstavil je prototipno rešitev veriženja blokov za izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo, ki smo jo v družbi Informatika d.d. razvili v sklopu projekta CSSTAMP (Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, http://www.informatika.si/?p=429). Podal je tudi izsledke raziskave možnosti splošne uporabe veriženja blokov v elektroenergetskem sektorju ter analize učinkovitosti razpoložljivih tehnologij in platform veriženja blokov. Ob koncu dogodka je sodeloval še na okrogli mizi o priložnostih digitalizacije za prihodnost energetike z naslovom »Od podatkov do digitalnih energetskih rešitev«. Širšo reportažo o dogodku je objavila revija Naš stik (http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6481/Blockchain-in-nove-tehnologije-v-energetiki-19.aspx).

16. in 17. aprila je dr. Andrej Bregar sodeloval na 26. tradicionalni konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2019, https://dsi2019.dsi-konferenca.si/). Rdeča nit konference je bila »Slovenija 4.0«. V tej luči je v predavanju, ki je bilo uvrščeno v sekcijo o umetni inteligenci, predstavil možnosti in rešitve optimizacije IT/OT-integriranih elektroenergetskih sistemov z vpeljavo elementov industrije 4.0 in uporabo inteligentnih informacijskih rešitev. Zlasti za inteligentne rešitve, ki temeljijo na strojnem učenju, porazdeljenih sistemih, sodobnih statističnih tehnikah in optimizacijskih algoritmih, lahko pričakujemo, da bodo v prihajajočih letih gonilo bistvenih izboljšav na vseh nivojih delovanja energetskega sektorja, saj ima napredek informacijske tehnologije in umetne inteligence največji vpliv prav na tradicionalne industrije, v katerih spreminja temeljne procese. To bo prineslo pozitivne posledice za avtomatizacijo, digitalizacijo in optimizacijo procesov, optimizacijo proizvodnje in porabe električne energije, optimizacijo omrežij, predvidevanje anomalij in ranljivosti v kritični infrastrukturi, izboljšavo storitev in poslovnih modelov, vpeljavo modelov zelene energije in energije za mobilnost, optimizacijo za samozadostnost energetskih skupnosti ter številne druge učinke.

Dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol sta kot soavtorja objavila tudi članek v 19. številki visoko strokovne domače revije Korporativna varnost (http://www.ics-institut.si/images/stories/Revije/Korporativna-varnost/19/mobile/index.html#p=1), ki jo izdaja Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS, http://www.ics-institut.si/). V članku sta analizirala in opisala izzive varovanja kibernetskega okolja v elektroenergetiki z vzpostavitvijo sektorskega varnostnega operativnega centra (VOC), s čimer sta širši javnosti predstavila rezultate dosedanjih aktivnosti, smernice nadaljnjega dela ter kompleksnost in relevantnost področja, ki ga v družbi Informatika d.d. v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, partnerskimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in nekaterimi drugimi deležniki naslavljamo v okviru strateško pomembnega projekta vpeljave VOC.

V sklopu dodatnih dejavnosti je dr. Andrej Bregar opravil še nekaj temeljnih raziskav na področju sistemov za podporo odločanju. Njegov članek je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji EURO Journal on Decision Processes (https://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/40070), ki jo v sodelovanju s krovnim evropskim združenjem za operacijske raziskave (EURO, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home) izdaja renomirani založnik Springer in je indeksirana v vseh pomembnejših bazah (Web of Science, Scopus). Prav tako je med 11. in 13. aprilom v Trentu v Italiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci EWG-MCDA 2019 (https://event.unitn.it/ewg-mcda2019/), ki jo je organizirala delovna skupina združenja EURO za podporo večkriterijskemu odločanju (EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding).

Foto: Vladimir Habjan, Naš stik

Projekt SmartSOC

Namen projekta je razviti rešitev za hibridni pametni virtualni varnostni center, ki bo temeljil na umetni inteligenci in strojnem učenju. Sistem se bo glede na informacijsko okolje, analizo poslovnih učinkov in identificirane ranljivosti odzival na kibernetske varnostne grožnje ter bo ob zaznavi incidentov prožil ustrezne korektivne ukrepe. Povezoval bo podsisteme za zbiranje podatkov, upravljanje s tveganji in upravljanje s strateškimi sredstvi v energetskem sektorju.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.185.792,00 EUR; Višina sofinanciranja: 136.446,70 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Projekt EnerChain

Namen izvedbe projekta je zagotoviti delujočo platformo EnerChain z uporabo blockchain tehnologije za področje standardizirani pametnih pogodb, ki bodo omogočala varno, nespremenljivo, transparentno in šifrirano zapisovanje podatkov ter komunikacijo pametnih števcev električne energije in električnih polnilnih postaj s platformo EnerChain.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.313.604,00 EUR; Višina sofinanciranja: 69.864,00 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

januar 2019

oktober 2018

EUREKA 2017 – Projekt PriceCharge

OPIS IN SMERNICE PROJEKTA PRICECHARGE

Osnovna ideja projekta PriceCharge je razširiti dostop in ponudbo električnih polnilnih mest električnim vozilom z vzpostavitvijo sistema obračunavanja elektrike po tarifnih (dinamičnih) in uporabniku prilagojenih cenah. Projekt PriceCharge je tako namenjen povezati, poenostaviti in izboljšati uporabniško izkušnjo z električnimi polnilnimi mesti ter povečati njihovo število za obstoječe in bodoče lastnike električnih vozil (vključujoč hibride).

PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Sistem PriceCharge se bo izvajal v obliki obračunske naprave, nameščene v električni polnilnici parkirišča. Obračunsko napravo bo v ozadju vodil oblačni sistem, povezan s ponudnikom električne energije in subjektom, ki upravlja z dotično polnilnico (ali obračunsko napravo). Elektro-distributer bo polnilnici sporočil ceno njene uporabe glede na stanje povpraševanja in ponudbe elektrike v omrežju ter na trgih električne energije, v realnem času. Ta cena bo prav tako posredovana mobilni aplikaciji, ki bo na voljo vozniku električnega vozila (EV). Na voznikovo željo bo aplikacija na podlagi podatka o cenah (vseh elektro-distributerjev i.e. koristnikov produkta) izračunala najbližjo in najugodnejšo možnost polnjenja vozila, glede na njegovo lokacijo. Zaradi koncepta dinamičnih cen elektrike se bodo predlogi aplikacije neprenehoma obnavljali. Voznik EV bo lahko ceno uporabe določene polnilnice fiksiral preko aplikacije in v določenem časovnem okviru koristil polnilnico po izbrani ceni. Z navedeno ceno bo razpolagal tudi upravljalec polnilnice in jo prilagajal glede na uporabnika preko točk zvestobe, čas obiska parkirišča (in na primer trgovskega centra), vrednosti nakupov itd.

Projekta PriceCharge bo močno vplival na področje e-mobilnosti in omogočil pomembni preskok v delovanju obstoječe tehnologije. PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Deležniki (koristniki) produkta PriceCharge so naslednji:

  1. Končni uporabniki:
    – vozniki električnih vozil (EV)
  2. Upravljavci parkirnega prostora (ali ponudniki polnilnic):
    – trgovski centri, restavracije, športni centri, itd.
  3.  Ostali deležniki sistema:
    – distributerji električne energije

julij 2018

Predavanje na konferenci EURO 2018 (European Conference on Operational Research)

Dr. Andrej Bregar se je med aprilom in julijem 2018 kot predavatelj udeležil več mednarodnih in nacionalnih znanstvenih in strokovnih konferenc s področja informacijskih tehnologij. Med 17. in 18. aprilom je predaval na 25. konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2018, https://dsi2018.dsi-konferenca.si/), ki se uvršča med vodilne tradicionalne domače dogodke informacijske stroke. Predstavil je izhodišča varnostnega operativnega centra in celovitega zagotavljanja kibernetske varnosti v elektroenergetskem sektorju. Članek z naslovom »Sistematičen pristop h kibernetski varnosti v IT/OT-integriranem elektroenergetskem okolju na osnovi sektorskega varnostnega operativnega centra in tehnologij veriženja blokov« sta pripravila z dr. Cirilom Kafolom.

Med 19. in 20. junijem sta dr. Andrej Bregar in Jure Trilar na 23. konferenci Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2018, http://www.ots.si/) predavala o razvoju programskih rešitev veriženja blokov za energetsko poslovno domeno. Predstavila sta možnosti, priložnosti in omejitve razvoja tovrstnih rešitev, primerne tehnologije ter prototipno rešitev veriženja blokov za področje izmenjave podatkov na elektroenergetskem trgu. Predavanje je bilo deležno precejšnjega zanimanja med več kot 200 poslušalci iz večine slovenskih informacijskih podjetij. Soavtorja članka sta dr. Ciril Kafol in Matej Nosan.

Na mednarodni znanstveni konferenci TAKE 2018 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, http://www.take-conference2018.com/) sta dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol predstavila inovativen pristop k veriženju blokov, ki konsolidira modele konsenza tehnologije veriženja blokov z modeli skupinskega konsenza tradicionalne teorije večkriterijskega odločanja in pogajanj. Pristop omogoča vpeljavo različnih tekmovalnih in sodelovalnih poslovnih modelov, ki jih je težko podpreti z uporabo klasične tehnologije veriženja blokov. Konferenca je potekala od 11. do 13. julija v Poznanu na Poljskem.

Dr. Andrej Bregar je samostojno predaval še na dveh mednarodnih znanstvenih konferencah s področij sistemov za podporo odločanju, informacijskih tehnologij in operacijskih raziskav. Od 13. do 15. junija se je na Institutu Jožef Stefan udeležil konference IFIP DSS 2018 (19th Open Conference of the IFIP WG 8.3 on Decision Support Systems, http://ifip2018dss.ijs.si/). V okviru teme konference, ki se je nanašala na doprinos sistemov za podporo odločanju na poslovanje in družbo, je vpeljal, raziskal in objavil izviren aplikativno-metodološki pristop k specifikaciji različnih oblik presoj v odločitvenih sistemih na temelju večatributne teorije koristnosti. Izsledke te raziskave je v sklopu sekcije vabljenih predavanj uspešno predstavil tudi na konferenci EURO 2018 (29th European Conference on Operational Research, http://euro2018valencia.com/), ki je potekala med 8. in 11. julijem v Valenciji v Španiji. Gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home). Letošnje konference se je udeležilo več kot 2500 raziskovalcev in strokovnjakov z vsega sveta. Močno so bile zastopane nekatere aktualne teme, kot so veliki podatki, internet stvari, prediktivna analitika, strojno učenje ter optimizacija, analiza in inteligentni pristopi k upravljanju »pametnih« in »zelenih« elektroenergetskih omrežij in sistemov.