marec 2016

Konferenca IDUG EMEA 2016 v Bruslju

Zaposleni iz Informatike so se novembra udeležili konference IDUG EMEA 2016 v Bruslju. The International DB2 Users Group (IDUG®) je neprofitno združenje uporabnikov DB2 baze podatkov, ki temelji na delu prostovoljcev (http://www.idug.org). Konferenco odlikuje pet dni izobraževalnih vsebin, visoka kakovost strokovnih predstavitev (preko 100) enodnevni in poldnevni brezplačni seminarji, okrogle mize strokovnjakov ipd. Neprecenljiva je izmenjava izkušenj med DB2 strokovnjaki z vsega sveta. Mateja Jankovič iz Informatike d.d. – članica IDUG EMEA CPC (Conference Planning Committee) in vodja marketinga za področje EMEA – je na dogodku 2016 Annual DB2 Community Awards Ceremony prejela priznanje za povečanje prepoznavnosti združenja v socilanih medijih.

Vodenje kakovosti

Z mesecem oktobrom smo v podjetju začeli s projektom prehoda na novo različico standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in hkratnega uvajanja standarda ISO 27001 za varovanje informacij. Predvidevamo, da bo podjetje pripravljeno na zunanjo presojo pri pooblaščenem certifikacijskem organu do konca prvega četrtletja 2017.