september 2017

Konferenca OR 2017

Dr. Andrej Bregar iz Informatike d.d. je med 5. in 8. septembrom 2017 v Berlinu v Nemčiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci OR 2017 (International Conference on Operations Research, www.or2017.de). Sodeloval je s prispevkom z naslovom Risk aversion of veto functions in multi-attribute utility theory based preference models. OR je ena večjih svetovnih tradicionalnih konferenc s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira nemško združenje za operacijske raziskave GOR (www.gor-ev.de). Moto letošnje konference se je glasil »odločitvena analitika za digitalno ekonomijo« in je zelo dobro odrazil izrazito multidisciplinarno naravo konference, na kateri so bili predstavljeni številni kakovostni dosežki tako s področja znanstveno-raziskovalnega dela kot iz domene aplikativnega razvoja. Velik poudarek je bil na izmenjavi izkušenj, pridobljenih v sklopu razvoja in raziskav v energetskem sektorju, zlasti v povezavi z izboljšavo in preoblikovanjem elektroenergetskih omrežij na podlagi uporabe optimizacijskih metod operacijskih raziskav (uvajanje zelenih virov energije, optimizacija modelov trženja, optimizacija mehanizmov proizvodnje in porabe električne energije ipd.).