november 2017

Projekt: Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov (CSSTAMP)

V okviru javnega razpisa Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij smo bili izbrani za sofinanciranje projekta CSSTAMP. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 796.509,24 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 199.127,28. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Glavne aktivnosti projekta so:

  1. Vzpostavitev centralnega sistema merilnih podatkov
  2. Razvoj varnega transportnega protokola
  3. Aplikacija topološke analize na podatke meritev
  4. Izvajanje testov in ugotavljanje izboljšav sistema

 

Opis operacije:

Pametni števci in ostala merilna infrastruktura predstavljajo tehnični temelj za razvoj pametnih omrežij in bo do leta 2020 ta predpogoj v 80% tudi dosežen (vir: EC, 2017). Kakovostna obdelava merilnih podatkov je operativni temelj za doseganje učinkovite, ekonomične, okolju in uporabniku prijazne energetske oskrbe in to je tudi osrednja točka našega projekta, projekta Informatike d.d.

Osrednja stvar pametnih števcev je dvosmerna in neprenehna izmenjava informacij od merilnih do sprejemnih mest. To pomeni, da je možno neprestano zbiranje podatkov o porabi, njeni intenzivnosti in času, ter na podlagi tega osnovanje tarifnih cen za upravljanje z dobavo energenta. Da pa bi to izvajali uspešno in učinkovito, je potrebna kakovostna analiza podatkov. Zmožnosti napovedovanja potrošnje, odkrivanja napak v sistemu, ter preprečevanja izpadov in izgub, so z uporabo trenutne komercialno razpoložljive tehnologije okrnjene.

Poudariti moramo razliko med “običajnimi” vložki v pametna omrežja (kot so različne tehnološke nadgradnje pametnih omrežij, centralizirano spremljanje in oblačno shranjevanje podatkov, upravljanje z viri itd.) ter našim produktom, ki ga želimo razviti.  Topološka analiza je popolna novost, katere lastnosti omogočajo razvoj umetne inteligence in s tem popolne avtomatizacije procesov. Združuje geometrične in statistične algoritme, ki preko ‘parametriziranja’ podatkov določajo (geometrično) strukturo oz. “obliko” množici podatkov. Odpira možnosti za popolnoma nove razsežnosti omrežij, povezuje posamične energente in podjetja, napoveduje in preprečuje izgube. Vsega tega obstoječa tehnologija ne more doseči. Spremljanje in obdelava podatkov s topološko analizo je preskok v razvoju pametnih omrežij, in skozi naš projekt bomo ta preskok lahko dosegli v slovenskem prostoru.

Cilj projekta je razvoj Centralnega sistema za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, ki bo zmožen z uporabo aktualnih ali preteklih podatkov (brez dodatnih investicij v merilno infrastrukturo) prihajali do natančnih napovedovanj, novih razlag za anomalije, ki se pojavljajo v sistemu, in predvsem omogočili povezovanja med podatki različnih energentov in podjetij, kar bo vodilo do preprečevanj škodnih stanj tako za okolje kot uporabnike.