julij 2018

Predavanje na konferenci EURO 2018 (European Conference on Operational Research)

Dr. Andrej Bregar se je med aprilom in julijem 2018 kot predavatelj udeležil več mednarodnih in nacionalnih znanstvenih in strokovnih konferenc s področja informacijskih tehnologij. Med 17. in 18. aprilom je predaval na 25. konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2018, https://dsi2018.dsi-konferenca.si/), ki se uvršča med vodilne tradicionalne domače dogodke informacijske stroke. Predstavil je izhodišča varnostnega operativnega centra in celovitega zagotavljanja kibernetske varnosti v elektroenergetskem sektorju. Članek z naslovom »Sistematičen pristop h kibernetski varnosti v IT/OT-integriranem elektroenergetskem okolju na osnovi sektorskega varnostnega operativnega centra in tehnologij veriženja blokov« sta pripravila z dr. Cirilom Kafolom.

Med 19. in 20. junijem sta dr. Andrej Bregar in Jure Trilar na 23. konferenci Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2018, http://www.ots.si/) predavala o razvoju programskih rešitev veriženja blokov za energetsko poslovno domeno. Predstavila sta možnosti, priložnosti in omejitve razvoja tovrstnih rešitev, primerne tehnologije ter prototipno rešitev veriženja blokov za področje izmenjave podatkov na elektroenergetskem trgu. Predavanje je bilo deležno precejšnjega zanimanja med več kot 200 poslušalci iz večine slovenskih informacijskih podjetij. Soavtorja članka sta dr. Ciril Kafol in Matej Nosan.

Na mednarodni znanstveni konferenci TAKE 2018 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, http://www.take-conference2018.com/) sta dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol predstavila inovativen pristop k veriženju blokov, ki konsolidira modele konsenza tehnologije veriženja blokov z modeli skupinskega konsenza tradicionalne teorije večkriterijskega odločanja in pogajanj. Pristop omogoča vpeljavo različnih tekmovalnih in sodelovalnih poslovnih modelov, ki jih je težko podpreti z uporabo klasične tehnologije veriženja blokov. Konferenca je potekala od 11. do 13. julija v Poznanu na Poljskem.

Dr. Andrej Bregar je samostojno predaval še na dveh mednarodnih znanstvenih konferencah s področij sistemov za podporo odločanju, informacijskih tehnologij in operacijskih raziskav. Od 13. do 15. junija se je na Institutu Jožef Stefan udeležil konference IFIP DSS 2018 (19th Open Conference of the IFIP WG 8.3 on Decision Support Systems, http://ifip2018dss.ijs.si/). V okviru teme konference, ki se je nanašala na doprinos sistemov za podporo odločanju na poslovanje in družbo, je vpeljal, raziskal in objavil izviren aplikativno-metodološki pristop k specifikaciji različnih oblik presoj v odločitvenih sistemih na temelju večatributne teorije koristnosti. Izsledke te raziskave je v sklopu sekcije vabljenih predavanj uspešno predstavil tudi na konferenci EURO 2018 (29th European Conference on Operational Research, http://euro2018valencia.com/), ki je potekala med 8. in 11. julijem v Valenciji v Španiji. Gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home). Letošnje konference se je udeležilo več kot 2500 raziskovalcev in strokovnjakov z vsega sveta. Močno so bile zastopane nekatere aktualne teme, kot so veliki podatki, internet stvari, prediktivna analitika, strojno učenje ter optimizacija, analiza in inteligentni pristopi k upravljanju »pametnih« in »zelenih« elektroenergetskih omrežij in sistemov.