oktober 2018

EUREKA 2017 – Projekt PriceCharge

OPIS IN SMERNICE PROJEKTA PRICECHARGE

Osnovna ideja projekta PriceCharge je razširiti dostop in ponudbo električnih polnilnih mest električnim vozilom z vzpostavitvijo sistema obračunavanja elektrike po tarifnih (dinamičnih) in uporabniku prilagojenih cenah. Projekt PriceCharge je tako namenjen povezati, poenostaviti in izboljšati uporabniško izkušnjo z električnimi polnilnimi mesti ter povečati njihovo število za obstoječe in bodoče lastnike električnih vozil (vključujoč hibride).

PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Sistem PriceCharge se bo izvajal v obliki obračunske naprave, nameščene v električni polnilnici parkirišča. Obračunsko napravo bo v ozadju vodil oblačni sistem, povezan s ponudnikom električne energije in subjektom, ki upravlja z dotično polnilnico (ali obračunsko napravo). Elektro-distributer bo polnilnici sporočil ceno njene uporabe glede na stanje povpraševanja in ponudbe elektrike v omrežju ter na trgih električne energije, v realnem času. Ta cena bo prav tako posredovana mobilni aplikaciji, ki bo na voljo vozniku električnega vozila (EV). Na voznikovo željo bo aplikacija na podlagi podatka o cenah (vseh elektro-distributerjev i.e. koristnikov produkta) izračunala najbližjo in najugodnejšo možnost polnjenja vozila, glede na njegovo lokacijo. Zaradi koncepta dinamičnih cen elektrike se bodo predlogi aplikacije neprenehoma obnavljali. Voznik EV bo lahko ceno uporabe določene polnilnice fiksiral preko aplikacije in v določenem časovnem okviru koristil polnilnico po izbrani ceni. Z navedeno ceno bo razpolagal tudi upravljalec polnilnice in jo prilagajal glede na uporabnika preko točk zvestobe, čas obiska parkirišča (in na primer trgovskega centra), vrednosti nakupov itd.

Projekta PriceCharge bo močno vplival na področje e-mobilnosti in omogočil pomembni preskok v delovanju obstoječe tehnologije. PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Deležniki (koristniki) produkta PriceCharge so naslednji:

  1. Končni uporabniki:
    – vozniki električnih vozil (EV)
  2. Upravljavci parkirnega prostora (ali ponudniki polnilnic):
    – trgovski centri, restavracije, športni centri, itd.
  3.  Ostali deležniki sistema:
    – distributerji električne energije