maj 2020

Sklic 30. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d.

Dokumenti:

 

Vzorci:

 

Uprava družbe Informatika d.d. v zvezi s 30. redno sejo skupščine družbe Informatika d.d., ki bo v torek, 16.6.2020 ob 11. uri v Mariboru obvešča delničarje, da je dne 22.5.2020 prejela Nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa 5.1. pod 5. točko dnevnega reda sklicane 30. skupščine družbe Informatika d.d..