avgust 2019

Informatika – nastop z inovacijo 9. oktobra 2019

Spoštovani,

Srečate nas lahko 9. oktobra, ko bomo naš primer inovacije »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij« predstavili na 11. »Think-tank« srečanju inovativnih na področju energetike Inovacija energetike ’19, in se z njim potegovali za nagrado za najboljšo inovacijo po mnenju občinstva. Primer bo predstavil sodelavec dr. Andrej Bregar.

Če tudi vas zanima srečanje vodilnih deležnikov energetike, ki izpostavljajo vrednost inovacij, se lahko organizatorjem prijavite tukaj.

Nasvidenje kmalu.

Informatika, nastop na srečanju Inovacija energetike ’19

 

 

 

Predavanje o inovativnih modelih kibernetske varnosti za industrijo 4.0

V juniju in juliju 2019 je dr. Andrej Bregar izvedel predavanja na treh znanstvenih konferencah v tujini. Na konferenci TAKE 2019 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, https://www.take-conference2019.com/), ki je potekala med 3. in 5. julijem na Dunaju, sta z dr. Cirilom Kafolom predstavila inovativen, celovit in sistematičen pristop k vzpostavitvi mehanizmov kibernetske varnosti v poslovnih modelih in procesih za industrijo 4.0, pri čemer sta obravnavala tudi vidike, ki so ključni za elektroenergetski sektor.

Kot predavatelj je dr. Andrej Bregar sodeloval še na dveh uveljavljenih mednarodnih konferencah, na katerih je predstavil rezultate raziskav s področja sistemov za podporo odločanju, in sicer na konferencah MCDM 2019 (25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, https://mcdm2019.org/) ter EURO 2019 (30th European Conference on Operational Research, https://www.euro2019dublin.com/). Zlasti za slednjo velja, da gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society). Konferenca se v veliki meri dotika tudi najaktulnejših izzivov elektroenergetskih omrežij in sistemov na evropski in svetovni ravni.

junij 2019

Projekt iRačun

Naziv in cilj/namen naložbe: Razvoj sistema in platforme za izdajo integralnega računa za različne javne storitve (iRačun)

Namen projekta je razviti inovativno rešitev na področju informacijske tehnologije, ki bo poenostavila in optimizirala obračunski del poslovanja podjetjem, ki delujejo na področju dobave energentov, komunalnih storitev in vode ter hkrati prinašala stroškovne prihranke za gospodinjstva z izdajo enotne položnice.

Višina celotnih stroškov operacije: 955.715,00 EUR; Višina sofinanciranja: 336.465,97 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

april 2019

Predavanja na konferencah in objave člankov v strokovnih publikacijah

Dr. Andrej Bregar je v marcu in aprilu 2019 predaval na dveh aktualnih nacionalnih strokovnih konferencah s področij informacijskih tehnologij in energetike. 20. marca se je kot govorec udeležil dogodka Blockchain in nove tehnologije v energetiki ’19 (http://www.prosperia.si/blockchain-v-energetiki-19/govorci/), ki ga je drugo leto zapored organiziralo podjetje Prosperia. Predstavil je prototipno rešitev veriženja blokov za izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo, ki smo jo v družbi Informatika d.d. razvili v sklopu projekta CSSTAMP (Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, http://www.informatika.si/?p=429). Podal je tudi izsledke raziskave možnosti splošne uporabe veriženja blokov v elektroenergetskem sektorju ter analize učinkovitosti razpoložljivih tehnologij in platform veriženja blokov. Ob koncu dogodka je sodeloval še na okrogli mizi o priložnostih digitalizacije za prihodnost energetike z naslovom »Od podatkov do digitalnih energetskih rešitev«. Širšo reportažo o dogodku je objavila revija Naš stik (http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6481/Blockchain-in-nove-tehnologije-v-energetiki-19.aspx).

16. in 17. aprila je dr. Andrej Bregar sodeloval na 26. tradicionalni konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2019, https://dsi2019.dsi-konferenca.si/). Rdeča nit konference je bila »Slovenija 4.0«. V tej luči je v predavanju, ki je bilo uvrščeno v sekcijo o umetni inteligenci, predstavil možnosti in rešitve optimizacije IT/OT-integriranih elektroenergetskih sistemov z vpeljavo elementov industrije 4.0 in uporabo inteligentnih informacijskih rešitev. Zlasti za inteligentne rešitve, ki temeljijo na strojnem učenju, porazdeljenih sistemih, sodobnih statističnih tehnikah in optimizacijskih algoritmih, lahko pričakujemo, da bodo v prihajajočih letih gonilo bistvenih izboljšav na vseh nivojih delovanja energetskega sektorja, saj ima napredek informacijske tehnologije in umetne inteligence največji vpliv prav na tradicionalne industrije, v katerih spreminja temeljne procese. To bo prineslo pozitivne posledice za avtomatizacijo, digitalizacijo in optimizacijo procesov, optimizacijo proizvodnje in porabe električne energije, optimizacijo omrežij, predvidevanje anomalij in ranljivosti v kritični infrastrukturi, izboljšavo storitev in poslovnih modelov, vpeljavo modelov zelene energije in energije za mobilnost, optimizacijo za samozadostnost energetskih skupnosti ter številne druge učinke.

Dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol sta kot soavtorja objavila tudi članek v 19. številki visoko strokovne domače revije Korporativna varnost (http://www.ics-institut.si/images/stories/Revije/Korporativna-varnost/19/mobile/index.html#p=1), ki jo izdaja Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS, http://www.ics-institut.si/). V članku sta analizirala in opisala izzive varovanja kibernetskega okolja v elektroenergetiki z vzpostavitvijo sektorskega varnostnega operativnega centra (VOC), s čimer sta širši javnosti predstavila rezultate dosedanjih aktivnosti, smernice nadaljnjega dela ter kompleksnost in relevantnost področja, ki ga v družbi Informatika d.d. v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, partnerskimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in nekaterimi drugimi deležniki naslavljamo v okviru strateško pomembnega projekta vpeljave VOC.

V sklopu dodatnih dejavnosti je dr. Andrej Bregar opravil še nekaj temeljnih raziskav na področju sistemov za podporo odločanju. Njegov članek je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji EURO Journal on Decision Processes (https://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/40070), ki jo v sodelovanju s krovnim evropskim združenjem za operacijske raziskave (EURO, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home) izdaja renomirani založnik Springer in je indeksirana v vseh pomembnejših bazah (Web of Science, Scopus). Prav tako je med 11. in 13. aprilom v Trentu v Italiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci EWG-MCDA 2019 (https://event.unitn.it/ewg-mcda2019/), ki jo je organizirala delovna skupina združenja EURO za podporo večkriterijskemu odločanju (EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding).

Foto: Vladimir Habjan, Naš stik

Projekt SmartSOC

Namen projekta je razviti rešitev za hibridni pametni virtualni varnostni center, ki bo temeljil na umetni inteligenci in strojnem učenju. Sistem se bo glede na informacijsko okolje, analizo poslovnih učinkov in identificirane ranljivosti odzival na kibernetske varnostne grožnje ter bo ob zaznavi incidentov prožil ustrezne korektivne ukrepe. Povezoval bo podsisteme za zbiranje podatkov, upravljanje s tveganji in upravljanje s strateškimi sredstvi v energetskem sektorju.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.185.792,00 EUR; Višina sofinanciranja: 136.446,70 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Projekt EnerChain

Namen izvedbe projekta je zagotoviti delujočo platformo EnerChain z uporabo blockchain tehnologije za področje standardizirani pametnih pogodb, ki bodo omogočala varno, nespremenljivo, transparentno in šifrirano zapisovanje podatkov ter komunikacijo pametnih števcev električne energije in električnih polnilnih postaj s platformo EnerChain.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.313.604,00 EUR; Višina sofinanciranja: 69.864,00 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

junij 2017

XXIII. Letne športne igre EDS 2017

Objavljamo nekaj utrinkov iz letnih športnih iger elektrodistribucijskih podjetij, ki so letos bile na Kodeljevem v Ljubljani. Informatika je osvojila 1. mesto v šahu ekipno, 1. mesto v teku moški nad 60 let individualno ter 3. mesto v streljanju z zračno puško individualno. Vsem udeležencem čestitamo za športne dosežke in pokazan tekmovalni duh!

Več informacij in rezultati: http://www.sd-elektro-ljubljana.eu/letneigre

Več slik najdete na našem Facebook profilu.