Sklic 27. redne seje skupščine delničarjev

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d., uprava sklicuje

27. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA, , informacijske storitve in inženiring d.d.

ki bo v torek, 19. junija 2018 ob 11. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju.

 

Dokumenti:

sklic_27_skupščina_z_utemeljitvami.pdf

 

PRIJAVA-UDELEŽBE-NA-SKUPŠČINI.doc

PRIJAVA-UDELEŽBE-NA-SKUPŠČINI-IN-POOBLASTILO-ZA-URESNIČEVANJE-GLAS-PRAVICE.doc

POOBLASTILO-1.doc

PREKLIC-POOBLASTILA-1.doc