Sem dodajamo novice, ki se prikažejo na strani.

april 2018

februar 2018

Prihodnost blokovnih verig v energetiki

Mero uspešnosti tehnologije blokovnih verig in podobnih (DAG, Hashgraph) v družbi vidim skozi prizmo komercializacije oz. širšega družbenega sprejemanja te inovacije. Z rastjo cen kriptovalut je prepoznavnost te tehnologije narasla in najbolj uporaben prikaz te tehnologije so trgovalni sistemi s podpornimi procesi, kot npr. zbiranje denarja (ICO) in implikacije programabilnega denarja (smart contracts).

Za izboljšanje posameznih procesov v energetiki so srednjeročno zmožnosti uporabe tehnologije blokovnih verig za finančno poravnavo in factoring v odprtem javnem sistemu, kjer bi se poleg vseh obstoječih akterjev znašli tudi novi, t.i. prosumerji (producer-consumer). Še ena možnost uporabe bi bila v upravljanju lastništva in dovoljenj za dostop do podatkov (za analizo ali obračun) posameznega elementa omrežja (npr. v obliki non-fungible žetona, ki predstavlja merilno mesto) iz strani dobaviteljev, distributerjev in končnih uporabnikov elektroenergetskega sistema, ki bi bil v skladu z obstoječo in prihajajočo zakonodajo (med drugim tudi GDPR).

Srednjeročno pa ne vidim uporabe blokovnih verig v povezavi z zapisom in obračunom merilnih podatkov iz števcev v realnem času – zaradi nezadostne hitrosti delovanja. Dejstvo je, da so določene izboljšave delovanja platform blokovnih verig že možne. V pripravi je tudi več novih visoko zmogljivih platform z oglaševano hitrostjo 1 millijon transakcij na sekundo – vendar če resno analiziramo tehnologijo, vidimo, da je težko pokriti 15-minutne odbirke 500.000 merilnih mest ene male Slovenije – sedaj pa to pretvorite v pasovno širino in terabajte zapisov na leto.

V okolju kjer delujem (Informatika d.d. in Fakulteta za elektrotehniko) imamo na nivoju prototipov marsikaj izdelano, ampak prave disruptivne učinke lahko udejanimo šele, če upoštevamo maksimo »Blockchain is not a technology, it is a strategy« – kar pomeni, da z izbiro tehnologije določimo tudi družbene procese in poslovna pravila. Tehnologije blokovnih verig najbolje delujejo v okolju, kjer je v ozadju kultura transparentnosti in odgovornosti.

Z uporabo popolnoma javnih blokovnih verig v energetiki pa je tudi tako, kot z drugimi ključnimi družbenimi podsistemi, naj bo to pravna država, gospodarstvo ali zdravstvo – vprašajte se ali bi delovanje strateške infrastrukture ali poslovni model prepustili zunanjim dejavnikom, kot so recimo občasni zastoji omrežij (npr. ob parjenju mačk v igri CryptoKitties na platformi Ethereum).

Jure Trilar – Informatika d.d. in Fakulteta za elektrotehniko

november 2017

Projekt: Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov (CSSTAMP)

V okviru javnega razpisa Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij smo bili izbrani za sofinanciranje projekta CSSTAMP. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 796.509,24 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 199.127,28. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Glavne aktivnosti projekta so:

  1. Vzpostavitev centralnega sistema merilnih podatkov
  2. Razvoj varnega transportnega protokola
  3. Aplikacija topološke analize na podatke meritev
  4. Izvajanje testov in ugotavljanje izboljšav sistema

 

Opis operacije:

Pametni števci in ostala merilna infrastruktura predstavljajo tehnični temelj za razvoj pametnih omrežij in bo do leta 2020 ta predpogoj v 80% tudi dosežen (vir: EC, 2017). Kakovostna obdelava merilnih podatkov je operativni temelj za doseganje učinkovite, ekonomične, okolju in uporabniku prijazne energetske oskrbe in to je tudi osrednja točka našega projekta, projekta Informatike d.d.

Osrednja stvar pametnih števcev je dvosmerna in neprenehna izmenjava informacij od merilnih do sprejemnih mest. To pomeni, da je možno neprestano zbiranje podatkov o porabi, njeni intenzivnosti in času, ter na podlagi tega osnovanje tarifnih cen za upravljanje z dobavo energenta. Da pa bi to izvajali uspešno in učinkovito, je potrebna kakovostna analiza podatkov. Zmožnosti napovedovanja potrošnje, odkrivanja napak v sistemu, ter preprečevanja izpadov in izgub, so z uporabo trenutne komercialno razpoložljive tehnologije okrnjene.

Poudariti moramo razliko med “običajnimi” vložki v pametna omrežja (kot so različne tehnološke nadgradnje pametnih omrežij, centralizirano spremljanje in oblačno shranjevanje podatkov, upravljanje z viri itd.) ter našim produktom, ki ga želimo razviti.  Topološka analiza je popolna novost, katere lastnosti omogočajo razvoj umetne inteligence in s tem popolne avtomatizacije procesov. Združuje geometrične in statistične algoritme, ki preko ‘parametriziranja’ podatkov določajo (geometrično) strukturo oz. “obliko” množici podatkov. Odpira možnosti za popolnoma nove razsežnosti omrežij, povezuje posamične energente in podjetja, napoveduje in preprečuje izgube. Vsega tega obstoječa tehnologija ne more doseči. Spremljanje in obdelava podatkov s topološko analizo je preskok v razvoju pametnih omrežij, in skozi naš projekt bomo ta preskok lahko dosegli v slovenskem prostoru.

Cilj projekta je razvoj Centralnega sistema za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, ki bo zmožen z uporabo aktualnih ali preteklih podatkov (brez dodatnih investicij v merilno infrastrukturo) prihajali do natančnih napovedovanj, novih razlag za anomalije, ki se pojavljajo v sistemu, in predvsem omogočili povezovanja med podatki različnih energentov in podjetij, kar bo vodilo do preprečevanj škodnih stanj tako za okolje kot uporabnike.

oktober 2017

Celjski sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel The Future

Vljudno vabljeni na predstavitveni prostor Informatike in Stelkoma na Celjski sejem inovativnih digitalnih rešitev.

Naš razstavni prostor bo na lokaciji 23 v dvorani L.

Na voljo vam bomo od četrtka do sobote od 9:00 do 18:00 ure.

https://feelthefuture.si

V pričakovanju vas lepo pozdravljamo.

Informatika d.d.

september 2017

Konferenca OR 2017

Dr. Andrej Bregar iz Informatike d.d. je med 5. in 8. septembrom 2017 v Berlinu v Nemčiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci OR 2017 (International Conference on Operations Research, www.or2017.de). Sodeloval je s prispevkom z naslovom Risk aversion of veto functions in multi-attribute utility theory based preference models. OR je ena večjih svetovnih tradicionalnih konferenc s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira nemško združenje za operacijske raziskave GOR (www.gor-ev.de). Moto letošnje konference se je glasil »odločitvena analitika za digitalno ekonomijo« in je zelo dobro odrazil izrazito multidisciplinarno naravo konference, na kateri so bili predstavljeni številni kakovostni dosežki tako s področja znanstveno-raziskovalnega dela kot iz domene aplikativnega razvoja. Velik poudarek je bil na izmenjavi izkušenj, pridobljenih v sklopu razvoja in raziskav v energetskem sektorju, zlasti v povezavi z izboljšavo in preoblikovanjem elektroenergetskih omrežij na podlagi uporabe optimizacijskih metod operacijskih raziskav (uvajanje zelenih virov energije, optimizacija modelov trženja, optimizacija mehanizmov proizvodnje in porabe električne energije ipd.).

avgust 2017

Konferenca GDN 2017

Dr. Andrej Bregar se je kot predstavnik Informatike d.d. med 14. in 18. avgustom 2017 v Stuttgartu v Nemčiji udeležil mednarodne znanstvene konference GDN 2017 (17th International Conference on Group Decision and Negotiation), na kateri je aktivno sodeloval s prispevkom Application of a hybrid Delphi and aggregation-disaggregation procedure for group decision-making. GDN je ena najpomembnejših in prestižnejših tradicionalnih konferenc s področij odločitvenih sistemov, podpore skupinskemu odločanju in večkriterijske odločitvene analize, ki v vrste predavateljev vsako leto privabi številne v svetovnem merilu priznane in uveljavljene strokovnjake in raziskovalce. Konferenco organizira krovno in vodilno mednarodno združenje za operacijske raziskave in analitiko INFORMS (https://www.informs.org).