ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013

Informatika d.d. je v sklopu vzdrževanja sistema vodenja kakovosti v mesecu marcu uspešno opravila zunanje presoje ter nadgradila certifikat ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Poleg tega je pridobila tudi certifikat ISO 27001:2013 in s tem prispevala svoj delež k dvigu kibernetske varnosti in varovanja podatkov.