Predavanja na konferencah in objave člankov v strokovnih publikacijah

24. 4. 2019

Dr. Andrej Bregar je v marcu in aprilu 2019 predaval na dveh aktualnih nacionalnih strokovnih konferencah s področij informacijskih tehnologij in energetike. 20. marca se je kot govorec udeležil dogodka Blockchain in nove tehnologije v energetiki ’19 (http://www.prosperia.si/blockchain-v-energetiki-19/govorci/), ki ga je drugo leto zapored organiziralo podjetje Prosperia. Predstavil je prototipno rešitev veriženja blokov za izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo, ki smo jo v družbi Informatika d.d. razvili v sklopu projekta CSSTAMP (Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, http://www.informatika.si/?p=429). Podal je tudi izsledke raziskave možnosti splošne uporabe veriženja blokov v elektroenergetskem sektorju ter analize učinkovitosti razpoložljivih tehnologij in platform veriženja blokov. Ob koncu dogodka je sodeloval še na okrogli mizi o priložnostih digitalizacije za prihodnost energetike z naslovom »Od podatkov do digitalnih energetskih rešitev«. Širšo reportažo o dogodku je objavila revija Naš stik (http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6481/Blockchain-in-nove-tehnologije-v-energetiki-19.aspx).

16. in 17. aprila je dr. Andrej Bregar sodeloval na 26. tradicionalni konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2019, https://dsi2019.dsi-konferenca.si/). Rdeča nit konference je bila »Slovenija 4.0«. V tej luči je v predavanju, ki je bilo uvrščeno v sekcijo o umetni inteligenci, predstavil možnosti in rešitve optimizacije IT/OT-integriranih elektroenergetskih sistemov z vpeljavo elementov industrije 4.0 in uporabo inteligentnih informacijskih rešitev. Zlasti za inteligentne rešitve, ki temeljijo na strojnem učenju, porazdeljenih sistemih, sodobnih statističnih tehnikah in optimizacijskih algoritmih, lahko pričakujemo, da bodo v prihajajočih letih gonilo bistvenih izboljšav na vseh nivojih delovanja energetskega sektorja, saj ima napredek informacijske tehnologije in umetne inteligence največji vpliv prav na tradicionalne industrije, v katerih spreminja temeljne procese. To bo prineslo pozitivne posledice za avtomatizacijo, digitalizacijo in optimizacijo procesov, optimizacijo proizvodnje in porabe električne energije, optimizacijo omrežij, predvidevanje anomalij in ranljivosti v kritični infrastrukturi, izboljšavo storitev in poslovnih modelov, vpeljavo modelov zelene energije in energije za mobilnost, optimizacijo za samozadostnost energetskih skupnosti ter številne druge učinke.

Dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol sta kot soavtorja objavila tudi članek v 19. številki visoko strokovne domače revije Korporativna varnost (http://www.ics-institut.si/images/stories/Revije/Korporativna-varnost/19/mobile/index.html#p=1), ki jo izdaja Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS, http://www.ics-institut.si/). V članku sta analizirala in opisala izzive varovanja kibernetskega okolja v elektroenergetiki z vzpostavitvijo sektorskega varnostnega operativnega centra (VOC), s čimer sta širši javnosti predstavila rezultate dosedanjih aktivnosti, smernice nadaljnjega dela ter kompleksnost in relevantnost področja, ki ga v družbi Informatika d.d. v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, partnerskimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in nekaterimi drugimi deležniki naslavljamo v okviru strateško pomembnega projekta vpeljave VOC.

V sklopu dodatnih dejavnosti je dr. Andrej Bregar opravil še nekaj temeljnih raziskav na področju sistemov za podporo odločanju. Njegov članek je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji EURO Journal on Decision Processes (https://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/40070), ki jo v sodelovanju s krovnim evropskim združenjem za operacijske raziskave (EURO, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home) izdaja renomirani založnik Springer in je indeksirana v vseh pomembnejših bazah (Web of Science, Scopus). Prav tako je med 11. in 13. aprilom v Trentu v Italiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci EWG-MCDA 2019 (https://event.unitn.it/ewg-mcda2019/), ki jo je organizirala delovna skupina združenja EURO za podporo večkriterijskemu odločanju (EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding).