Predstavitev inovacije na dogodku Inovacija energetike ’19

18. 10. 2019

Družba Informatika se je kot razvojno in inovativno naravnana delovna organizacija 9. oktobra na Brdu pri Kranju aktivno udeležila 11. tradicionalnega dogodka Inovacija energetike ’19, na katerem je dr. Andrej Bregar predstavil inovacijo »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij«. Gre za vodilno srečanje na temo inovacij v energetiki v slovenskem prostoru, ki je deležno velikega zanimanja med podjetji s področij elektroenergetike in informacijskih tehnologij ter tvorno prispeva k oblikovanju aktualnih in prihajajočih smernic delovanja energetskega sektorja tako doma kot v širšem mednarodnem okolju.

Predstavljena inovacija integrira več sodobnih inteligentnih informacijskih tehnologij ter optimizacijskih, statističnih in poslovnih metod s ciljem realizacije popolnoma samoorganiziranih (elektro)energetskih skupnosti. Gre tako za tehnološko inovacijo kot za inovativni poslovni model, ki omogoča dinamično načrtovanje proizvodnje in odjema energije na osnovi razpoznavanja in analize vzorcev v porazdeljenih masovnih merilnih podatkih ter avtomatizirano in optimizirano upravljanje odnosov med deležniki na trgu z energijo na osnovi večagentnih sistemov, mehanizmov večkriterijskih pogajanj in pametnih pogodb v blokovnih verigah. Model sestoji iz treh medsebojno povezanih sklopov, ki zajemajo:

  1. blokovne verige za porazdeljeno varno persistenco merilnih podatkov ter sklepanje pametnih pogodb za urejanje pogodbenih odnosov o lastništvu energetskih virov ter proizvodnji, dobavi in odjemu energije med deležniki na energetskem trgu;
  2. optimizacijo upravljanja omrežja v smislu proizvodnje in dobave energije z razpoznavanjem in opisovanjem vzorcev v masovnih merilnih podatkih s statistično tehniko topološke analize, strojnim učenjem ter tehnikami klasifikacije in segmentacije;
  3. izboljšavo in prilagajanje modelov nakupa in trženja energije z večkriterijsko optimizacijo ter avtonomnimi pogajanji.

Inovacija je namenjena širšemu energetskemu trgu. Gre za celovit pristop, ki pokriva celoten proces delovanja energetskih skupnosti ter upošteva vse vidike tehnologije, poslovanja kot tudi varnosti, s čimer omogoča doseganje visoke stopnje avtonomnosti in avtomatiziranosti. Neposredna izhodišča poslovnega modela so zmanjšanje stroškov nakupa energije, optimizacija proizvodnje in prodaje energije na podlagi vzorcev porabe ter zmanjšanje potrebnih virov in stroškov delovanja energetskih skupnosti z uvedbo tehnologij, ki omejujejo posredniško vlogo in obseg kompetenc nekaterih deležnikov na trgu.