Projekt EnerChain

Namen izvedbe projekta je zagotoviti delujočo platformo EnerChain z uporabo blockchain tehnologije za področje standardizirani pametnih pogodb, ki bodo omogočala varno, nespremenljivo, transparentno in šifrirano zapisovanje podatkov ter komunikacijo pametnih števcev električne energije in električnih polnilnih postaj s platformo EnerChain.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.313.604,00 EUR; Višina sofinanciranja: 69.864,00 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)