Naziv in cilj/namen naložbe: Razvoj sistema in platforme za izdajo integralnega računa za različne javne storitve (iRačun)

Namen projekta je razviti inovativno rešitev na področju informacijske tehnologije, ki bo poenostavila in optimizirala obračunski del poslovanja podjetjem, ki delujejo na področju dobave energentov, komunalnih storitev in vode ter hkrati prinašala stroškovne prihranke za gospodinjstva z izdajo enotne položnice.

Višina celotnih stroškov operacije: 955.715,00 EUR; Višina sofinanciranja: 336.465,97 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)