Projekt SmartSOC

Namen projekta je razviti rešitev za hibridni pametni virtualni varnostni center, ki bo temeljil na umetni inteligenci in strojnem učenju. Sistem se bo glede na informacijsko okolje, analizo poslovnih učinkov in identificirane ranljivosti odzival na kibernetske varnostne grožnje ter bo ob zaznavi incidentov prožil ustrezne korektivne ukrepe. Povezoval bo podsisteme za zbiranje podatkov, upravljanje s tveganji in upravljanje s strateškimi sredstvi v energetskem sektorju.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.185.792,00 EUR; Višina sofinanciranja: 136.446,70 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)