Vodenje kakovosti

Z mesecem oktobrom smo v podjetju začeli s projektom prehoda na novo različico standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in hkratnega uvajanja standarda ISO 27001 za varovanje informacij. Predvidevamo, da bo podjetje pripravljeno na zunanjo presojo pri pooblaščenem certifikacijskem organu do konca prvega četrtletja 2017.