EU sofinancirani projekti

Projekt Bela

Digitalna preobrazba ekosistema Elektro Ljubljana za podporo energetskemu prehodu in za dvig uporabniške izkušnje

Namen projekta je digitalno preobraziti ekosistem Elektro Ljubljana za podporo energetskemu prehodu in za dvig uporabniške izkušnje. Z razvojem inteligentnih rešitev ter integracijo naprednih tehnologij bomo preobrazili poslovne funkcije razvoja in vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja, ter s tem izboljšali zanesljivost, prožnost ter pospešili adopcijo obnovljivih virov energije. Vzpostavitev digitalnih orodij in njihova integracija s storitvami, ki jih nudimo odjemalcem, pa bo na eni strani omogočala učinkovitejšo komunikacijo, na drugi strani pa odjemalcev zagotovila zmožnost aktivnejšega udejstvovanja v EE ekosistemu. Projektne aktivnosti zajemajo osem delovnih paketov (PDP-1 do PDP-8) in vključujejo razvoj digitalne strategija podjetja, razvoj, testiranje in implementacijo digitalnih orodij nad stanjem trenutne tehnike ter usposabljanja in izobraževanja za pridobivanje digitalnih kompetenc zaposlenih.

Skupna vrednost projekta

2.870.557,00 EUR;

Višina sofinanciranja

1.468.986,82 EUR

Trajanje projekta

april 2022 – marec 2024

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO).

Naložbo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost.

Konzorcijski partnerji:

  • Elektro Ljubljana d.d.
  • TROIA d.o.o.
  • INFORMATIKA d.o.o.
  • COMLAND d.o.o.

Horizon 2020: CyberSEAS projekt

V sklopu projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy dAta Services) Informatika skupaj s 25 partnerji iz 10 držav razvija rešitve za dvig odpornosti verig oskrbe z energijo in njihovo zaščito pred motnjami.

Za energetske oskrbne verige so značilni podedovani sistemi, ki pa se vse bolj povezujejo z različnimi podatkovnimi viri. To dejstvo izkoriščajo napadalci z zapletenimi scenariji napadov tako na energetsko omrežje, kot na vire podatkov in še posebej osebne podatke.

Projekt ima tri strateške cilje:

preprečevanje kibernetskih tveganj, povezanih z napadi z največjim vplivom na sisteme za dobavo elekrične energije

zaščita potrošnikov pred kršitvami osebnih podatkov in napadi 

povečanje varnosti skupnega energetskega podatkovnega prostora

Vsi trije cilji so enako pomembni, saj kiber kriminalci uporabljajo taktiko večstopenjskih napadov da lažje dosežejo svoj cilj povzročitve škode na omrežju. V analizi Atlantskega sveta iz julija 2020 je poudarjeno, da število zapletenih napadov s strani velikih igralcev, tudi posameznih držav, ki povečujejo odvisnost oskrbnih verig, narašča. S prehodom na scenarije, kjer so uporabniki proaktivno vključeni, pa postajajo njihovi osebni podatki vedno bolj občutljivi.

Za dosego svojih ciljev CyberSEAS ponuja odprt in razširljiv ekosistem s 30 prilagodljivimi varnostnimi rešitvami, ki zagotavljajo učinkovito podporo ključnim dejavnostim, kot so ocena tveganja, interakcija s končnimi napravami, varen razvoj in uvajanje novih sistemov, sprotno spremljanje varnosti, izboljšanje spretnosti in zavedanja, certificiranje, upravljanje in sodelovanje. Rešitve CyberSEAS so potrjene z eksperimentalnimi kampanjami, sestavljenimi iz več kot 100 scenarijev napadov, preizkušenimi v treh laboratorijih, preden se preselijo v eno od 6 pilotskih infrastruktur v 6 evropskih državah.

Koordinator je italijansko podjetje Engineering, iz Slovenije, poleg Informatike, sodelujejo še Institut za korporativne varnostne študije (ICS), ELES, Petrol in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Projekt se začne izvajati v oktobru.

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov