Rešitve za distributerje elekrične energije

Informacijske rešitve INFORMATIKE za distributerje električne energije omogočajo celotno end-to-end podporo, ki združujejo učinkovitost fleksibilnost in avtomatizacijo procesov. Storitve so zasnovane tako, da so je integrirana celotna procesna veriga od pridobivanja podatkov na vhodu (meritve, pogodbe) do končnega rezultata kar je račun v elektronski ali fizični obliki za končno stranko.

Informacijske rešitve tako zajemajo:

Procesne aplikacije za podporo procesom življenjskega cikla odjemalca, od oddaje vloge preko procesov priključevanje do menjave dobavitelja in odklopa. Uporabnik je voden skozi zaporedje opravil, ki jih mora opraviti za izvedbo posameznega postopka in kreiranje zahtevane dokumentacije.

Aplikacijsko podporo na področju upravljanje z masovnimi podatki in obdelavami pri upravljanju z merilnimi mesti, pridobivanju merilnih podatkov ter izvajanju obračuna omrežnine električne energije. V ta sklop spada tudi aplikacijska podpora področju masovnih saldakontov in izterjave, z vsemi specifikami načina poslovanja distribucijskih podjetij.

V obračunskem sistemu za distributerja se mesečno izvede preko 800 tisoč obračunov za merilna mesta distribucijskih sistemov, kar ga uvršča med največje obračunske sisteme v Sloveniji.

Obračunski sistem je v celoti integriran s sistemom za izmenjavo podatkov na trgu električne energije. Prav tako je sistem integriran z izhodnimi sistemi: za tiskanje računov za omrežnino, za elektronsko posredovanje računov za omrežnino, arhiviranjem in sistemi za komunikacijo z bančnim poslovnim okoljem.

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov