Rešitve za dobavitelje električne energije

Informacijske rešitve INFORMATIKE za dobavitelje električne energije omogočajo celotno end-to-end podporo obračunavanju storitev.

Informacijske rešitve zajemajo:

Aplikacijsko podporo izvajanju obračuna električne energije. V ta sklop spada tudi aplikacijska podpora področju masovnih saldakontov in izterjave, z vsemi specifikami načina poslovanja dobaviteljev električne energije.

Obračunski sistem je v celoti integriran s sistemom za izmenjavo podatkov na trgu električne energije. Prav tako je sistem integriran z izhodnimi sistemi: za tiskanje računov, za elektronsko posredovanje računov, arhiviranjem in sistemi za komunikacijo z bančnim poslovnim okoljem.

Rešitev za dobavitelje električne energije vključuje tudi podporo obračunavanju plina in izdajo skupnih računov za električno energijo in plin.

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov