O nas

Pri podjetju trenutno zaposlujemo. Preverite prosta delovna mesta.

O podjetju

INFORMATIKA d.o.o. je razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Imamo 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju storitev z njimi za različne naročnike.

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter lastnih in tujih znanj omogočamo svojim naročnikom optimalno, varno in transparentno poslovanje ob optimalnih stroških in ob upoštevanju morebitnih tržnih priložnosti ter sinergičnih učinkov s sorodnimi panogami.

Ponujamo celovite rešitve po meri naročnika. Partnerski odnosi so osnova za dolgoročno sodelovanje v korist obeh partnerjev. Ponujamo partnerstvo in prenos znanja namesto preprostih storitev. Naša visoka vlaganja v lastno izobraževanje omogočajo informacijske rešitve z novo tehnologijo.

Prepričani smo, da smo za sedanje in bodoče naročnike dober partner, ki mu je vredno zaupati projektne naloge.

INFORMATIKA je dobitnik platinaste bonitete odličnosti AAA skupine Dun & Bradstreet.

Vizija – poslanstvo – vrednote

Vizija

Vrhunsko regijsko IT storitveno podjetje.

Vrednote

znanje in sodelovanje,
fleksibilnost in zanesljivost,
spoštovanje, odgovornost in predanost,
poštenost in spoštovanje poslovnih ter etičnih načel
kakovost in upoštevanje politike kakovosti
varnost in predana skrb za varnost podatkov, procesov in zaposlenih
inovativnost in podjetništvo ter usmerjenost k dodani vrednosti

Poslanstvo

Varna, zanesljiva in kakovostna storitev na področju energetike in povezanih dejavnosti z dodano vrednostjo za zadovoljnega kupca, lastnika in zaposlene.

Zgodovina

Podjetje je nastalo leta 1966, združeno iz dveh računskih centrov. Vseskozi je delovalo na področju obračunov električne energije in saldakontov, kasneje je pa dodajalo tudi druge storitve v skladu z zahtevami večinskih lastnikov, podjetij za distribucijo električne energije. Po obsežni prenovi ključne programske opreme in tehnologij, ki se je končala leta 2014, je podjetje intenzivneje pričelo z aktivnostmi ponujanja širokega portfelja storitev za podjetja za distribucijo električne energije kot tudi za prosti trg, poleg opravljanja osnovne dejavnosti, to je obračun omrežnine in električne energije, ter razvoj in upravljanje enotne vstopne točke za podporo trga električne energije.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšan naziv: INFORMATIKA d.o.o.
Sedež podjetja: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Telefon : +386 2 707 10 00 H.C.
Enota v Ljubljani: Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-mail: info@informatika.si
Matična številka družbe: 5259363000
Davčna številka: SI70666130
Transakcijski račun: SI56 0700 0000 3511 781, odprt pri Gorenjski banki
Zastopnik družbe: mag. Jože Knavs