O nas

Pri podjetju trenutno zaposlujemo. Preverite prosta delovna mesta.

O podjetju

INFORMATIKA d.o.o. je razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Imamo 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju storitev z njimi za različne naročnike.

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter lastnih in tujih znanj omogočamo svojim naročnikom optimalno, varno in transparentno poslovanje ob optimalnih stroških in ob upoštevanju morebitnih tržnih priložnosti ter sinergičnih učinkov s sorodnimi panogami.

Ponujamo celovite rešitve po meri naročnika. Partnerski odnosi so osnova za dolgoročno sodelovanje v korist obeh partnerjev. Ponujamo partnerstvo in prenos znanja namesto preprostih storitev. Naša visoka vlaganja v lastno izobraževanje omogočajo informacijske rešitve z novo tehnologijo.

Prepričani smo, da smo za sedanje in bodoče naročnike dober partner, ki mu je vredno zaupati projektne naloge.

INFORMATIKA vzdržuje certifikata ISO 9001 in ISO/IEC 27001 za Sistem vodenja kakovosti in Sistem vodenja informacijske varnosti v obsegu:

Izvajanje informacijskih storitev, izgradnja celovitih informacijskih sistemov, razvoj in vzdrževanje programskih izdelkov, storitve operativnega centra kibernetske varnosti ter prodaja programskih rešitev na obeh svojih lokacijah, na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru in hajdrihovi ulici 2 v Ljubljani.

Smo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

INFORMATIKA je dobitnik priznanja platinaste bonitete odličnosti AAA skupine Dun & Bradstreet.

Vizija – poslanstvo – vrednote

Vizija

Vrhunsko IT podjetje.

Vrednote

znanje in sodelovanje,
skrb za zaposlene,
predana skrb za varnost podatkov in procesov,
fleksibilnost in zanesljivost,
spoštovanje, odgovornost in zavzetost,
poštenost in spoštovanje poslovnih ter etičnih načel,
kakovost in upoštevanje politike kakovosti,
inovativnost in podjetništvo ter usmerjenost k dodani vrednosti

Poslanstvo

Varne, zanesljive in kakovostne informacijske storitve na področju energetike in povezanih dejavnosti z dodano vrednostjo za zadovoljnega kupca, lastnika in zaposlene.

Zgodovina

Podjetje je nastalo leta 1966, združeno iz dveh računskih centrov. Vseskozi je delovalo na področju obračunov električne energije in saldakontov, kasneje je pa dodajalo tudi druge storitve v skladu z zahtevami večinskih lastnikov, podjetij za distribucijo električne energije. Po obsežni prenovi ključne programske opreme in tehnologij, ki se je končala leta 2014, je podjetje intenzivneje pričelo z aktivnostmi ponujanja širokega portfelja storitev za podjetja za distribucijo električne energije kot tudi za prosti trg, poleg opravljanja osnovne dejavnosti, to je obračun omrežnine in električne energije, ter razvoj in upravljanje enotne vstopne točke za podporo trga električne energije.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšan naziv: INFORMATIKA d.o.o.
Sedež podjetja: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Telefon : +386 2 707 10 00 H.C.
Enota v Ljubljani: Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-mail: info@informatika.si
Matična številka družbe: 5259363000
Davčna številka: SI70666130
Transakcijski račun: SI56 0700 0000 3511 781, odprt pri Gorenjski banki
Direktor: mag. Jože Knavs

Letno poročilo za leto 2022