Integralni račun

Vse storitve – samo en račun

iRačun (Integralni račun)

iRačun (integralni račun) je poenoten račun za vse storitve, ki jih uporablja gospodinjstvo: voda, elektrika, plin, toplota, odvoz smeti, mobilna in stacionarna telefonija, RTV naročnina, naročnine na časopise, vrtec ipd.

Posamezno gospodinjstvo lahko tako prejme en sam račun za več različnih storitev, še vedno pa ohrani preglednost nad opravljenimi storitvami s priloženo specifikacijo.

Prednosti uporabe rešitve iRačun

za občine, stanovanjske in druge skupnosti uporabnikov

Občine, stanovanjske ali druge vrste skupnosti izdajajo različne račune za svoje uporabnike. Zbiranje in preverjanje podatkov ter priprava računov je zahtevno delo. Tudi tiskanje posameznih računov je nezanemarljiv strošek.

S sistemom »iRačun« občina, stanovanjska skupnost, upravnik ali druga podobna organizacija prihrani pri tiskanju, poštnih storitvah in postopkih izterjave.

za končne uporabnike

Gospodinjstva mesečno prejemajo več položnic za energetske in komunalne  storitve, ki lahko prispejo ob različnih datumih, prek različnih kanalov – po pošti, elektronski pošti v spletno banko. Enoten račun omogoča večjo preglednost in cenovne kot tudi časovne prihranke pri plačevanju položnic.

Izdatki gospodinjstev za plačilo položnic se bodo na letni ravni občutno zmanjšali, hkrati pa bo uporabniški vmesnik za kupce zagotavljal večjo preglednost preteklih in trenutnih plačilnih obveznosti.

za izvajalce storitev

Ponudniki energije, vode, komunalnih, telekomunikacijskih in ostalih storitev vsak posebej zaračunavajo svoje storitve gospodinjstvom. Vsak dobavitelj zato potrebuje finančni oddelek, ki skrbi za izdajo računov, izterjavo in poravnave.

S sistemom iRačun dobavitelji prihranijo pri tiskanju, poštnih storitvah in postopkih izterjave, z izboljšano plačilno disciplino pa se izboljša tudi denarni tok ponudnika.

iRačun omogoča učinkovitejše upravljanje ponudbe vode, elektrike, drugih energentov in komunalnih, telekomunikacijskih ter ostalih storitev in naročnin skozi poenotenje obračunskega sistema ponudnikov.

Z integracijo računov je administrativno breme s strani ponudnikov prenešeno na skupno platformo, kar omogoča večjo specializacijo in jasnejši pregled nad celotnim sistemom.

iRačun platforma

Platforma za izdelavo iRačuna je spoj tehnološke in poslovne inovacije in predstavlja prvo celovito digitalno infrastrukturo, ki povezuje ponudnike (dobavitelje energentov, vode, komunalnih, telekomunikacijskih in drugih storitev ter vsebin) pri zaračunavajo njihovih storitev.

R

Poenotenje obračunskih sistemov različnih ponudnikov za izdajo enotnega računa: trenutno gospodinjstva prejemajo posamezne račune za vodo, komunalne storitve, porabo različnih energentov, razne naročnine in druge storitve. iRačun omogoča združitev vseh teh stroškov na eni položnici.

R

Poenotenje kreditne kontrole za različna podjetja: trenutno vsako podjetje izvaja izterjavo ločeno. Večinoma so neplačniki ene in iste osebe in z združitvijo izterjave so mogoči tako časovni kot tudi denarni prihranki za podjetja in rednejši denarni tok.

R

Manjše število napak z uporaba smiselnih principov umetne inteligence (AI): sistem temelji na umetni inteligenci, ki se vse bolj uveljavlja v računovodstvu. Avtomatski zajem podatkov omogoča velike časovne prihranke, medtem ko avtomatizirano generiranje računov izloči možnost človeških napak.

R

Učinkovita obdelava podatkov z uporabo HPC (high performance computing): uporaba superračunalnikov, ki omogočajo večjo učinkovitost delovanja pri obdelavi podatkov.

Rešitev

Standard za izmenjevanje podatkov (poenotenje različnih obračunskih in tehnoloških platform): sistemi dobaviteljev se večinoma razlikujejo, zato platforma omogoča zajem podatkov v bazo podatkov iz različnih platform naročnikov.

Kibernetska varnost: podatki, ki se prenašajo v skupno bazo so osebni podatki, zato je potrebno poskrbeti za njihovo ustrezno zaščito.

Skladnost z zakonodajo: ciljni trgi so omejeni z zakoni, ki se neprestano spreminjajo. Potrebno je poskrbeti za izdajo računa, ki je ustreza regulatornim zahtevam za vse sodelujoče dejavnosti.

Skladnost z GDPR: skrb za varnost in pravilno obravnavo osebnih podatkov.

Partnerja pri razvoju rešitve:

Projekt sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov