Storitveno vodilo Jurana

Integracija – ključni element uspešne digitalizacije

Standardne ESB (Enterprise Service Bus) rešitve navadno podpirajo le določene vmesnike za povezovanje oziroma integracijo z drugimi sistemi. Težava nastane, ko ima podjetje več standardnih rešitev, vsako z drugačnimi vmesniki in orodji za implementacijo. Obvladovanje integracij v takšnem sistemu hitro postane nemogoče.

Digitalizacijo dodatno otežuje hitrost nastajanja in uvajanja sprememb, še dodaten izziv pa predstavlja dejstvo, da tradicionalne »točkovne« integracije niso več po meri sodobnih rešitev, ki so razdeljene med posameznimi lokacijami, sistemi in računalniškimi oblaki. Če se izzivov integracij ne lotimo celovito, lahko pridemo v situacijo, kjer imamo v podjetju veliko različnih standardnih rešitev, ki vsaka zase delujejo odlično, kot celota pa povsem razglašeno.

Integracij ne gre podcenjevati

Na zahtevnost integracije posameznih rešitev v obstoječa ali nova IT-okolja se pogosto pozabi. Praksa podjetij je, da izvedbo integracije na določeno standardno rešitev prepustijo kar ponudniku le-te. A to vodi v ozko sklopljene parcialne rešitve, ki jih je težko vzdrževati in nadgrajevati, hkrati pa je zelo vprašljiva tudi združljivost ob dodajanju novih rešitev.

Za izvedbo integracij ne obstaja čarobna paličica, ki bi rešila vse. Zgolj nakup novih orodij ne reši (vseh) izzivov. Morda je to sprejemljiv pristop pri enostavnih integracijah in v okoljih, kjer se združujeta dva ali trije sistemi in se integracija izvaja samo na podatkovnem nivoju. Kadar imamo opravka s kompleksnimi integracijskimi scenariji in je nujna dvosmerna sinhrona komunikacija za izvedbo določenega dela poslovnega procesa, postane izziv integracij nekaj povsem drugega.

Od ESB do JURANE

V INFORMATIKI smo se izziva integracij lotili evolucijsko. Sprva smo uporabljali klasično ESB storitveno vodilo enega izmed znanih IT-ponudnikov. Večletno delo in reševanje izzivov je naše strokovnjake, ki so si nabrali ogromno izkušenj, vodilo do odločitve, da za namene integracij sistemov in rešitev izdelamo lastno implementacijsko ogrodje. To je moralo odpraviti težave, s katerimi smo se prej redno srečevali, kot so nekonsistentno delovanje uporabljene ESB-platforme, pomanjkljiv pregled nad delovanjem, visoka obremenitev strojne opreme ter kompleksnost razvoja in upravljanja integracijskih scenarijev.

Naš cilj je bil pospešiti razvoj in nadgrajevanje integracij ter jih narediti bolj fleksibilne. Integracije v našem sistemu predstavlja izmenjava sporočil preko storitvenega vodila med N različnimi informacijskimi sistemi. V ospredju niso orodja, temveč kompetentna ekipa poslovnih analitikov, ki mora natančno spoznati vsebino in identificirati zahteve po združljivosti med sistemi ter to nato uresniči v praksi.

Danes v INFORMATIKI uporabljamo lastno integracijsko platformo, ki smo jo poimenovali JURANA. Gre za enotno ogrodje za podporo izvajanju integracijskih postopkov, platforma pa je implementirana v programskem jeziku Java. Ogrodje sestavlja več modulov, ki so medsebojno šibko sklopljeni. Poseben poudarek pri razvoju ogrodja smo posvetili pregledu nad dogajanjem v procesu izvajanja integracijskih scenarijev. V ta namen smo razvili ločen sistem za spremljanje in ponovno proženje teh scenarijev – t. i. upravitelja integracij.

Idealna za kompleksna okolja

S platformo Jurana je integriranih že več kot 30 različnih informacijskih sistemov. Integracija zajema sisteme CRM in ERP, rešitve za zaračunavanje (eIS), sisteme AMS (IBM Maximo), dokumentne sisteme, GIS sisteme in še mnoge druge sisteme. Implementiranih je že okoli 450 integracijskih scenarijev, na mesečnem nivoju pa se proži preko 250.000 integracijskih postopkov.

Marko Rogan, namestnik vodje službe za poslovno informatiko v družbi Elektro Maribor: »S to platformo veliko lažje podpiramo naše uporabnike, saj imamo preko upravitelja integracij neposreden vpogled v izvajanje vseh integracij. V primeru izjem ali napak na ponornih sistemih lahko integracijske scenarije na zelo enostaven način tudi ponovimo. Vpeljava novih rešitev in povezovanje teh rešitev na obstoječe sisteme sta sedaj veliko bolj enostavna.«

Vse prednosti, ki jih prinaša platforma Jurana, smo uspešno uporabili tudi pri implementaciji sistema izmenjave podatkov za trg električne energije na Enotni vstopni točki. Gre za sistem, ki omogoča izmenjavo podatkov med različnimi deležniki na trgu električne energije, tudi končnimi uporabniki. Na enotni vstopni točki beležimo na B2B-kanalu okoli tri milijone klicev storitev mesečno. JURANA je uporabljena tudi pri implementaciji spletne in mobilne aplikacije Moj elektro, ki končnemu uporabniku omogoča vpogled v podatke merilnih mest, pregled merilnih podatkov, diagrame 15-minutne porabe in še marsikaj.

Gotovo lahko najdemo rešitev tudi za vaše podjetje!

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov