PriceCharge

Pametna rešitev za polnilnice za električna vozila

PriceCharge

PriceCharge je razširjen sistem za rezervacijo polnilnice za električna vozila, z vnaprej dogovorjeno ceno in modulom za obračun električne energije, ki je bila uporabljena pri polnjenju električnega osebnega vozila. Sistem PriceCharge deluje v oblačnem informacijskem sistemu, ki je povezan s polnilnicami električnih vozil. Polnilnice in sistem PriceCharge si v realnem času izmenjujejo podatke o ceni in količini električne energije, porabljene na polnilnici, za potrebe polnjenja električnega vozila. Sistem PriceCharge določa ceno električne energije glede na ponudbo in povpraševanju elektrike na trgu. Končni uporabnik sistema PriceCharge je lastnik električnega vozila, ki lahko preko spletne ali mobilne aplikacije rezervira polnilnico in dogovori ceno električne energije. Sistem PriceCharge lahko končnemu uporabniku v postopku rezervacije ponudi razpoložljive polnilnice in cene električne energije v izbranem času rezervacije. Sistem podpira tudi iskanje polnilnice in termina polnjenja glede na s strani uporabnika določeno želeno odkupno ceno električne energije.

 

Ključen del sistem PriceCharge je »univerzalni senzor«, ki je del obračunske naprave. Univerzalni senzor ima več funkcij. Na podlagi odčitane uporabnikove kode prepozna uporabnika, ki se je registriral na polnilni postaji in preko oblačnega sistem pridobi podatke, ki jih uporabnik potrebuje pri polnjenju, obračunski modul pa pri izdelavi obračuna. Obračunski modul, povezan z univerzalnim senzorjem, obračuna električno energijo po v naprej dogovorjeni ceni, v kolikor pa cena ni dogovorjena v naprej, pa po trenutni ceni električne energije na trgu. Univerzalni senzor vsebuje tudi plačilni modul in upravlja s tokom finančnih transakcij in s tem povezanih dnevnikov in drugih evidenc. Obračunski modul skrbi tudi za obračun provizij, ki pripadajo lastniku polnilne postaje, ki je povezana v sistem PriceCharge.

PriceCharge

Projekt je sofinancirala RS in EU iz Evropskegih strukturnih in investicijskih skladov

Pošljite povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov