Sodelovanje na 15. Dnevih korporativne varnosti

16. 5. 2024

Na letošnji mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti, ki se je 13. in 14. maja odvijala na Brdu pri Kranju, je bila že tradicionalno prisotna tudi Informatika.

Na uvodni okrogli mizi z naslovom Strateški pogled na varnostno operativni center energetskega sektorja je sodeloval tudi direktor Informatike, mag. Jože Knavs. Predstavil je izkušnje VOC Informatike pri izvajanju nalog operativnega centra kibernetske varnosti za slovenske elektrodistribucije ter svoj pogled na možne smeri razvoja v prihodnje.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je kadrovskih in finančnih sredstev za ločene VOC v Sloveniji premalo ter da bo potreben razmislek na podlagi trenutnih izkušenj ter širši konsenz za sodelovanje na nivoju celotnega energetskega sektorja.

V nadaljevanju programa je dr. Andrej Bregar predstavil rezultate projekta CyberSEAS, ki med drugim prinašajo standardizirane odzivne procedure za ukrepanje ob kibernetskih grožnjah ter poročanje ustreznim deležnikom glede na tip in resnost grožnje. V sklopu projekta analizirajo obstoječe in razvijajo lastne programske rešitve za samodejno odzivanje, ki bodo delovale na opremi, ki se uporablja v varnostnih operativnih centrih, neodvisno od proizvajalca, prav tako pa tudi neodvisno od lokalnih regulatornih zahtev v državi uporabnika.