Tudi letos smo uspešno obnovili certifikata ISO 9001 in ISO/IEC 27001

Tudi letos smo uspešno obnovili certifikata ISO 9001 in ISO/IEC 27001

V družbi INFORMATIKA stremimo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov, da bi zagotavljali kar najboljše storitve za naše naročnike ter čim višji nivo varnosti informacij in informacijskih sistemov, tako naših, kot informacij in informacijskih sistemov naših...