Dr. Bregar na dnevih slovenske informatike 2022

9. 6. 2022

Konferenca Dnevi slovenske informatike 2022 je potekala 11. in 12. maja v Portorožu. Dr. Andrej Bregar na konferenci redno predava že 20 let, na letošnjem dogodku je sodeloval s prispevkom Podpora odločanju za industrijo 5.0, pripravljenim v sodelovanju s Sašo Gjergjekom.

Industrija 5.0 je nova paradigma, ki nezadržno prihaja kot nadgradnja in dopolnilo že uveljavljene in razširjene industrije 4.0. Koncepte avtomatizacije, digitalizacije, interneta stvari, masovnih podatkov in umetne inteligence dopolnjuje z osredotočenostjo na ljudi, sodelovanjem med človekom in strojem ter odločanjem, ki vključuje človeško znanje in ekspertizo.

Dr. Andrej Bregar je v prispevku definiral in opisal principe vpeljave večkriterijskih odločitvenih modelov, postopkov odločanja in sistemov za podporo odločanju v sklopu informacijskih sistemov ter poslovnih in proizvodnih procesov v industriji 5.0. Govoril je o pomenu združevanja objektivnih holističnih odločitev, ki so samodejno izpeljane iz masovnih podatkov, z osebnimi presojami in znanjem človeških odločevalcev. Potegnil je vzporednice s konstruktivnim učenjem, ki ga uvaja paradigma večkriterijske združitveno-razdružitvene analize. Opredelil je možnosti in principe uporabe odločitvenih metod ter izražanja, modeliranja in agregacije preferenc. Generičen proces odločanja za industrijo 5.0 je v praksi apliciral na scenariju trga prožnosti pri dobavi električne energije. Izpostavil je še pomen odločanja in podpore odločanju za industrijo 5.0.

Celoten prispevek si lahko preberete v zborniku dogodka.