Horizon 2020: CyberSEAS projekt

13. 7. 2021

Security for energy supply chains

V sklopu projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy dAta Services) Informatika skupaj s 25 partnerji iz 10 držav razvija rešitve za dvig odpornosti verig oskrbe z energijo in njihovo zaščito pred motnjami.

Za energetske oskrbne verige so značilni podedovani sistemi, ki pa se vse bolj povezujejo z različnimi podatkovnimi viri. To dejstvo izkoriščajo napadalci z zapletenimi scenariji napadov tako na energetsko omrežje, kot na vire podatkov in še posebej osebne podatke.

Projekt ima tri strateške cilje:

  1. preprečevanje kibernetskih tveganj, povezanih z napadi z največjim vplivom na sisteme za dobavo elekrične energije;
  2. zaščita potrošnikov pred kršitvami osebnih podatkov in napadi ter
  3. povečanje varnosti skupnega energetskega podatkovnega prostora.

Vsi trije cilji so enako pomembni, saj kiber kriminalci uporabljajo taktiko večstopenjskih napadov da lažje dosežejo svoj cilj povzročitve škode na omrežju. V analizi Atlantskega sveta iz julija 2020 je poudarjeno, da število zapletenih napadov s strani velikih igralcev, tudi posameznih držav, ki povečujejo odvisnost oskrbnih verig, narašča. S prehodom na scenarije, kjer so uporabniki proaktivno vključeni, pa postajajo njihovi osebni podatki vedno bolj občutljivi.

Za dosego svojih ciljev CyberSEAS ponuja odprt in razširljiv ekosistem s 30 prilagodljivimi varnostnimi rešitvami, ki zagotavljajo učinkovito podporo ključnim dejavnostim, kot so ocena tveganja, interakcija s končnimi napravami, varen razvoj in uvajanje novih sistemov, sprotno spremljanje varnosti, izboljšanje spretnosti in zavedanja, certificiranje, upravljanje in sodelovanje. Rešitve CyberSEAS so potrjene z eksperimentalnimi kampanjami, sestavljenimi iz več kot 100 scenarijev napadov, preizkušenimi v treh laboratorijih, preden se preselijo v eno od 6 pilotskih infrastruktur v 6 evropskih državah.

Zemljevid partnerjev na projektu CyberSEAS

Koordinator je italijansko podjetje Engineering, iz Slovenije, poleg Informatike, sodelujejo še Institut za korporativne varnostne študije (ICS), ELES, Petrol in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Projekt se začne izvajati v oktobru.