Sodelovanje na konferencah in v medijih

27. 7. 2021

Dogodki 2021

Dr. Andrej Bregar je bil kot predstavnik družbe Informatika v drugem četrtletju leta 2021 zelo aktiven v medijih in na strokovnih prireditvah s področja informacijske tehnologije, energetike, kibernetske varnosti, operativnih raziskav, znanosti upravljanja in ekonomije znanja.

Sodeloval je na več uglednih mednarodnih in državnih strokovnih in znanstvenih konferencah ter nastopal v nekaterih slovenskih revijah.

Bil je gost okrogle mize »Odpornost naših organizacij (Resilience – II. del)«, ki jo je v okviru dogodka Dnevi korporativne varnosti 6. maja 2021 organiziral Institut za korporativne varnostne studije (ICS). Posnetek okrogle mize je na voljo na povezavi https://www.ics-institut.si/novice/odpornost-na%C5%A1ih-organizacij-resilience-ii-del.

Kot predstavnik Informatike je bil dr. Bregar interjuvanec v reviji Gospodarske zbornice Slovenije Glas gospodarstva, in sicer v posebni junijski številki, ki je bila posvečena energetiki, s poudarkom analize poslovanja energetike kot panoge. Govoril je o celovitem pristopu k zagotavljanju kibernetske varnosti v sektorju kritične (elektro)energetske infrastrukture.

Dr. Bregar je predaval na mednarodni znanstveni konferenci GDN 2021 (21st International Conference on Group Decision and Negotiation), ki je med 6. in 10. junijem potekala on-line v organizaciji univerze Ryerson University iz Toronta v Kanadi. Tema predavanja je bila »Distributed blockchains for smart contracting in multiple criteria negotiation processes – with applications for the energy sector«. Več informacij o dogodku: http://gdnconference.org/gdn2021/.

Na mednarodni znanstveni konferenci TAKE 2021 (Conference on Theory and Applications in the Knowledge Economy), ki je med 7. in 9. julijem potekala on-line v organizaciji univerze Universidade Portucalense iz Porta na Portugalskem, je dr. Bregar sodeloval s predavanjem »A cooperative business model for self-sustaining smart grids«. Več informacij o dogodku: https://take-conference2021.com/.

Dr. Bregar je predaval na mednarodni znanstveni konferenci EURO 2021 (31st European Conference on Operational Research), ki jo je med 11. in 14. julijem v Atenah v Grčiji organiziralo Evropsko združenje za operacijske raziskave (European Association of Operational Research Society) in je ena od dveh največjih ter najpomembnejših konferenc s tega področja v svetovnem merilu. Predavanje je bilo na temo sistemov za podporo odločanju (»Consolidation of criteria weights and veto related preference structures in multi-attribute utility models for sorting«). Več informacij o dogodku:  https://euro2021athens.com/.

Na mednarodni znanstveni konferenci IWoMCDM’21 (International Workshop on Multiple Criteria Decision Making), ki jo je v on-line izvedbi organizirala Univerza za ekonomijo iz Katowic na Poljskem, je dr. Bregar predaval o sistemih za podporo odločanju (»Experimental evaluation of multi-attribute utility models for sorting incorporating veto«). Več informacij o dogodku:  https://webs.ue.katowice.pl/mpar/mcdm/index.php?page=conference.