Platforma za napredno obdelavo merilnih podatkov za elektroenergetsko domeno na OTS 2023 konferenci

12. 9. 2023

Platforma za napredno obdelavo merilnih podatkov

Informatika je 6. in 7. septembra sodelovala na 26. konferenci OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve s predavanjem na temo platforme za obdelavo merilnih podatkov za električno energijo.

Avtorji prispevka, Andrej Bregar, Janez Mule in Franc Klauzner, so v prispevku predstavili napredno platformo za obdelavo merilnih podatkov (POMP), ki jo je Informatika razvila za potrebe elektrodistribucijskih družb. Platforma služi kot centralizirana baza za shranjevanje, validacijo in nadomeščanje 15-minutnih časovno odvisnih podatkov o števčnih meritvah. V predavanju so opisali večnivojsko arhitekturo platforme, ki temelji na sodobnih tehnologijah, kot so sporočilni sistem Apache Kafka, podatkovna baza TimescaleDB, mikrostoritveni vmesnik SmenDataBox ter storitveno vodilo Jurana.

Platforma POMP združuje pet merilnih centrov in integrira več informacijskih sistemov, med katerimi so avtorji posebej izpostavili rešitev Moj elektro, Centralni elektroenergetski portal Slovenije (CEEPS) in sistem eIS, ki so rezultat lastnega razvoja ter pomenijo enotno vstopno točko za različne deležnike na elektroenergetskem trgu ter zagotavljajo mehanizme za poslovanje B2B in B2C.

V članku podrobneje opisujejo implementirane mehanizme za pridobivanje, prenos, validacijo in nadomeščanje merilnih podatkov. Dodatno so platformo umestili v zakonodajni okvir in opredelili pravila fleksibilnega obračuna omrežnine in električne energije, ki temeljijo na konceptih tarifnih blokov ter dogovorjene in presežne moči. Izpostavili so tudi ključne performančne podatke ter funkcionalne in nefunkcionalne značilnosti platforme POMP, ki potrjujejo, da je le-ta visoko zmogljiva, skalabilna in robustna.

Celoten prispevek je na voljo v zborniku konference.