S projektom Digit Bela do digitalne prenove Elektra Ljubljana

16. 5. 2023

Logotip projekta Digit Bela

16. maja so konzorcijski partnerji Elektro Ljubljana, d.d., Informatika d.o.o., Troia d.o.o. in Comland d.o.o. v Hotelu Slon v Ljubljani predstavili projekt Digitalne preobrazbe ekosistema Elektra Ljubljana – Digit Bela. Projekt so predstavili predstavniki vodilnega partnerja, Elektra Ljubljana, izvršni direktor OE obratovanje in razvoj omrežja Matjaž Osvald,  vodja projekta Digit Bela Maja Savinek in predstavniki konzorcijskih partnerjev, Informatiko je zastopal pomočnik direktorja poslovnega področja, dr. Andrej Bregar.

V družbi Elektro Ljubljana z inovativnimi rešitvami in naprednimi storitvami sledijo razvoju energetike. »Velik del sredstev namenjamo informacijskim storitvam. Pomemben dosežek na tem področju predstavlja digitalizacija sistema z najsodobnejšo programsko opremo, s katero smo v preteklem letu ustvarili digitalni dvojček našega VN, SN in NN omrežja. Projekt Digit Bela pomeni za podjetje digitalizacijo na področju vzdrževanja in investicij« je povedal Matjaž Osvald.

Namen projekta Digit Bela je digitalno preoblikovati ekosistem Elektra Ljubljana, ki bo podpiral energetski prehod in izboljšal uporabniške izkušnje. »Tekom digitalne preobrazbe sledimo ciljem s katerimi želimo razviti digitalno strategijo, preoblikovati poslovne funkcije razvoja in vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja, izboljšati zanesljivost, prožnost ter pospešiti adopcijo obnovljivih virov energije, spodbuditi povezljivost, interoperabilnost in nemoteno izmenjavo podatkov med različnimi akterji. Vzpostaviti želimo digitalna orodja in jih integrirati s storitvami za uporabnike omrežja. Omogočila bodo učinkovitejšo komunikacijo, povečala aktivno udejstvovanje uporabnikov v elektroenergetskem ekosistemu in krepila kibernetsko varnost ter nenazadnje izboljšala digitalne kompetence zaposlenih« je povedala Maja Savinek.

Projekt vključuje sedem novih, inovativnih produktov, ki bodo z uspešno digitalno preobrazbo poslovnih funkcij in avtomatizacije procesov imeli trajnostni učinek na zagotavljanje stabilne in zanesljive oskrbe z obnovljivimi viri energije, podporo zelenemu prehodu z optimalnimi vlaganji v omrežje ter učinek na dinamično tarifiranje in trg prožnosti. Projekt se izvaja od začetka aprila 2022 in vse do konca marca 2024. Vrednost projekta znaša 2.870.557,00 EUR, 1.468.986,82 EUR sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Foto: Miha Fras