Digitalna preobrazba ekosistema Elektro Ljubljana za podporo energetskemu prehodu in za dvig uporabniške izkušnje

Namen projekta je digitalno preobraziti ekosistem Elektro Ljubljana za podporo energetskemu prehodu in za dvig uporabniške izkušnje. Z razvojem inteligentnih rešitev ter integracijo naprednih tehnologij bomo preobrazili poslovne funkcije razvoja in vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja, ter s tem izboljšali zanesljivost, prožnost ter pospešili adopcijo obnovljivih virov energije. Vzpostavitev digitalnih orodij in njihova integracija s storitvami, ki jih nudimo odjemalcem, pa bo na eni strani omogočala učinkovitejšo komunikacijo, na drugi strani pa odjemalcev zagotovila zmožnost aktivnejšega udejstvovanja v EE ekosistemu. Projektne aktivnosti zajemajo osem delovnih paketov (PDP-1 do PDP-8) in vključujejo razvoj digitalne strategija podjetja, razvoj, testiranje in implementacijo digitalnih orodij nad stanjem trenutne tehnike ter usposabljanja in izobraževanja za pridobivanje digitalnih kompetenc zaposlenih.

Skupna vrednost projekta: 2.870.557,00 EUR;

Višina sofinanciranja: 1.468.986,82 EUR.

Trajanje projekta: april 2022 – marec 2024

Konzorcijski partnerji:

  • Elektro Ljubljana d.d.
  • TROIA d.o.o.
  • INFORMATIKA d.o.o.
  • COMLAND d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO).

Naložbo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost.