Informatika ponovno prejemnica Platinaste bonitete odličnosti

17. 11. 2022

​Družba Informatika d.o.o. je tudi letos prejemnica certifikata Platinaste bonitete odličnosti, ki ga podeljuje mednarodna analitična hiša Dun & Bradstreet. 

Prejemniki tega certifikata izkazujejo izjemno plačilno disciplino, ​negujejo dobre poslovne običaje, dosegajo izjemne poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. ​

Platinasta bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetij. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napovedujejo nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov, kot so blokada transakcijskih računov, stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija, v prihodnjih dvanajstih mesecih.

​Gospodarski subjekti s platinasto bonitetno odličnostjo imajo ker 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.​​