Informatika na strateški konferenci elektrodistribucij Slovenije

4. 4. 2024

Predstavniki petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij so organizirali že osmo strateško konferenco, ki je potekala 3. aprila v Novi Gorici.

Sodelovala je tudi Informatika. Gorazd Rolih, ki vodi varnostni operativni center, ki ga uporabljajo vse elektrodistribucije, je izpostavil kompleksnost okolja, ki je v popolnosti odvisno od informacijske tehnologije, pomen oskrbe z električno energijo za družbo ter grožnje kibernetskih napadov, ki jih moramo posledično ustrezno nasloviti.

Kibernetska varnost postaja eden ključnih vidikov sistemov kritične infrastrukture, saj z uporabo informacijske tehnologije, komunikacijskih protokolov ter integracij med informacijsko in operativno tehnologijo upravljamo fizične in kibernetske strateške vire, katerih odpoved bi lahko ogrozila širše poslovanje delovnih organizacij, delovanje države in življenje ljudi. Posledično so ti sistemi ena glavnih tarč sofisticiranih kibernetskih napadov in so vse bolj izpostavljeni vdorom, grožnjam in tveganjem, ki imajo nemalokrat politične motive ali predstavljajo gospodarski kriminal. Na to kaže več primerov resnejših napadov na kritično infrastrukturo, ki smo jim bili v zadnjem času priča v svetu. Iz teh razlogov je bistvenega pomena, da z upoštevanjem vseh elementov kibernetske varnosti na celovit in sistematičen način omejimo, nadzorujemo in upravljamo kibernetska tveganja, hkrati pa zagotovimo maksimizacijo razpoložljivosti kritične infrastrukture. To predvideva tudi regulativni okvir, ki ga določata Zakon o kritični infrastrukturi in strategija kibernetske varnosti Evropske unije.

Celoten prispevek si lahko preberete v zborniku dogodka.