Informatika že tretje leto prejemnica Platinaste bonitete odličnosti

4. 12. 2023

Družba Informatika d.o.o. je tudi letos, že tretje leto zapored, prejemnica certifikata Platinaste bonitete odličnosti, ki ga podeljuje mednarodna analitična hiša Dun & Bradstreet. 

Prejemniki tega certifikata izkazujejo izjemno plačilno disciplino, ​negujejo dobre poslovne običaje, dosegajo izjemne poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. ​

Platinasta bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetij. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napovedujejo nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov, kot so blokada transakcijskih računov, stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija, v prihodnjih dvanajstih mesecih.

​Gospodarski subjekti s platinasto bonitetno odličnostjo imajo ker 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.​​