Horizon 2020: CyberSEAS projekt

Horizon 2020: CyberSEAS projekt

V sklopu projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy dAta Services) Informatika skupaj s 25 partnerji iz 10 držav razvija rešitve za dvig odpornosti verig oskrbe z energijo in njihovo zaščito pred motnjami. Za energetske oskrbne verige so značilni podedovani sistemi, ki...