Moj elektro in SI-PASS

15. 10. 2021

Moj elektro logo

Od konca septembra  je uporabnikom portala Moj elektro na voljo tudi prijava prek enotne točke za preverjanje identitete različnih uporabnikov, sistema SI-PASS.

Ta nadgradnja pomembno prispeva k dostopnosti vsebin portala predvsem za končne uporabnike, saj olajša prvo prijavo in kasnejše redno dostopanje do podatkov.

Uporabniki lahko še vedno uporabljajo tudi obstoječi način dostopa prek sistema Rekono.

Možnosti prijave v Moj elektro

Moj elektro je brezplačen enoten spletni portal in aplikacija za pametne telefone, prek katerega lahko uporabniki dostopajo do svojih merilnih podatkov, ne glede na to, kateri dobavitelj jih oskrbuje z električno energijo oziroma na katerem elektrodistribucijskem območju se nahajajo.

Uporabnikom je na voljo pregled podatkov, kot so:

  • tehnična opremljenost merilnega mesta, ki je osnova za obračun električne energije,
  • mesečni obračunski podatki porabljene električne energije,
  • porabljena električna energija v preteklih dnevih v izbranem časovnem obdobju in
  • porabljena električna energija v 15-minutnih intervalih za pretekle dneve.

Prikaz podatkov o porabljeni električni energiji je odvisen od ustrezne tehnične opremljenosti merilnega mesta (napredni merilni sistem) in razpoložljivosti podatkov v naprednem merilnem centru posameznega elektrodistribucijskega podjetja. Uporabniki omrežja preko portala dobijo jasne informacije o lastni porabi električne energije in o tem, kako upravljati s porabo.

Tista merilna mesta, na katerih je uporabnik plačnik, se dodajo samodejno na podlagi davčne številke uporabnika in davčne številke plačnika, ki je v tem primeru ista. V razdelku merilna mesta pa so lahko tudi tista, ki jih uporabnik doda ročno oziroma ga zanje pooblasti tretja oseba. V prikazu lahko preklaplja med pogledom za vsa merilna mesta, poslovna ali fizična merilna mesta. Ob kliku na merilno mesto se uporabniku prikažejo podrobnosti.

V zavihku Obračunski podatki lahko uporabnik spremlja vse obračune za zadnjih 36 mesecev. Gre za navedene obračunane vrednosti za posamezno merilno mesto v določenem obračunskem obdobju.

Če ima uporabnik števec z daljinskim odčitavanjem, lahko pregleduje dnevna stanja za izbrano merilno mesto. Privzeto je prikazanih zadnjih sedem dni, možno je izbrati poljubno obdobje, ki pa je lahko v preteklosti oddaljeno največ dve leti. Za merilna mesta, ki imajo tudi proizvodne vire, se prikaže tudi proizvedena energija, ki gre v električno omrežje.

Če je merilno mesto tehnično ustrezno opremljeno, lahko uporabnik pregledujemo tudi stanje vsakih 15 minut. V tem intervalu lahko spremlja tudi količino energije oddane v omrežje. Možni so različni prikazi podatkov.

Za pregled stanja svojega merilnega mesta lahko lastnik pooblasti tudi drugega registriranega uporabnika, kar je uporabno za poslovne uporabnike ali uporabnike, ki skrbijo za druge družinske člane. Uporabnik lahko pregleda tudi, komu vse je pooblastila kreiral in jih po potrebi prekliče. Sistem za enoten dostop do merilnih podatkov predstavlja skupaj s sistemskimi števci, komunikacijskimi povezavami in naprednimi merilnimi centri elektrodistribucijskih podjetij del naprednega merilnega sistema. Portal je ena izmed storitev Enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča, skladno z Energetskim zakonom. Portal so vzpostavila elektrodistribucijska podjetja Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska, združena v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije.