Preoblikovanje družbe iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo

5. 8. 2021

Preoblikovanje

Delniška družba INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d. (krajše: INFORMATIKA d.d.) se je preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Sprememba je začela veljati 5. 8. 2021.

Firma po spremembi:    INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma:              INFORMATIKA d.o.o.

Vsi ostali podatki o družbi ostajajo nespremenjeni:
Naslov sedeža podjetja                Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Poslovna enota v Ljubljani           Hajdrihova ulica 2, 2000 Ljubljana
Matična številka                             5259363000
Davčna številka                              SI70666130

Družba INFORMATIKA d.o.o. je le spremenila svojo pravno formalno obliko v družbo z omejeno odgovornostjo in bo po preoblikovanju nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba, kar pomeni, da vse podpisane in trenutno veljavne pogodbe še naprej ostajajo v veljavi, pod pogoji, kakršni so bili dogovorjeni na dan sklenitve pogodb.