Tudi letos smo uspešno obnovili certifikata ISO 9001 in ISO/IEC 27001

29. 2. 2024

Certifikata ISO 9001 in ISO/IEC 27001

V družbi INFORMATIKA stremimo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov, da bi zagotavljali kar najboljše storitve za naše naročnike ter čim višji nivo varnosti informacij in informacijskih sistemov, tako naših, kot informacij in informacijskih sistemov naših naročnikov.

Naš trud na področju vodenja kakovosti poslovnih procesov in zagotavljanja informacijske varnosti podjetja ter naročnikov se je potrdil s ponovno uspešno izvedeno presojo in podaljšanjem certifikatov IS0 9001:2015 ter ISO/IEC 27001:2013.

ISO 9001 je mednarodni standard upravljanja kakovosti, ki temelji na osmih principih, pomembnih za dobre poslovne prakse in uspešno poslovanje: osredotočenost na stranke, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, stalne izboljšave, odločevanje na podlagi dejstev ter korekten odnos s poslovnimi partnerji. Ponovno podaljšanje certifikata dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo predpisane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo v svoje delovanje.

Prejetje certifikata ISO 9001 potrjuje, da je za podjetje kakovost na vseh ravneh delovanja izjemno pomembna. Poudarek dajemo profesionalni obravnavi partnerjev, verodostojni komunikaciji, upoštevanju dogovorjenih rokov in zakonskih predpisov, obenem pa se trudimo za čim manjše število reklamacij.

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja, vključno s preprečevanjem napak. Zavezali smo se k nenehnemu izboljševanju, ki prispeva k zadovoljnim poslovnim partnerjem, zaposlenim ter tudi k uspešnemu poslovanju in rasti podjetja.

Certifikat ISO/IEC 27001 potrjuje ustreznost procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših naročnikov ter poslovnih partnerjev. V podjetju standarde varovanja stalno nadgrajujemo in izboljšujemo, vsako leto pa smo podvrženi tudi zunanji presoji, ki preveri upoštevanje predpisanih standardov ter potrdi ali zavrže veljavnost certifikata. Uspešno izpeljana certifikacijska presoja po novem standardu ISO 27001:2013, brez najdenih neskladnosti, izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in naročnikov ter potrjuje naš sloves zaupanja vrednega partnerja.

V družbi INFORMATIKA kombinirani sistem vodenja, ki ga sestavljata sistem vodenja kakovosti in sistem upravljanja informacijske varnosti, uporabljamo za izvajanje informacijskih storitev, izgradnjo celovitih informacijskih sistemov, razvoj in vzdrževanje programskih izdelkov, storitve operativnega centra kibernetske varnosti ter prodajo programskih rešitev.

    Uspešno zaključena presoja priča o našem uspešnem delovanju na področju zaščite in varovanja informacij ter izkazuje zavezo k stalnemu razvoju ter spremljanju ukrepov in postopkov za ohranitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij naših strank in lastnih informacij.